mandag den 17. december 2007

Danmark er som DDR på en dårlig dag!

Da jeg var ung i firserne og medlem af Konservativ Ungdom, hed KU-formanden Lars Poulsen. Lars Poulsen var en karismatisk og dygtig politiker, som blandt andet hævdede at den gamle højre/venstreskala var en saga blot: fra nu af handlede det om hvorvidt man var venstreorienteret eller frihedsorienteret. Underforstået: at vi konservative, i modsætning til Socialdemokraterne og den slags rakkerpak, tilhørte det frihedsorienterede bolværk mod kommunisterne på den anden side af Muren. Dengang var det at være konservativ eller liberal nemlig ensbetydende med, at man kæmpede for individets frihed og privatslivets fred overfor den store, stygge & onde statsmagt.


Jeg tror stadig på disse idealer, men ikke på at hverken mit gamle parti eller deres 'liberale' regeringspartner længere kan være kampfæller for individets rettigheder i de vestlige samfund.


Med min gamle KU-fælle Lene Espersen som justitsminister, er Danmark nemlig i ro og mag blevet omdannet til et overvågningssamfund som ville gøre de gamle STASI-generaler røde af misundelse. Uden at behøve bekymre sig om en dommerkendelse eller noget så håbløst gammeldags som en konkret mistanke, bliver alle danske borgeres aktiviteter nu overvåget og registreret af efterretningstjenesterne, der igen anvender disse informationer som led i en international byttehandel med information. Ifølge terrorloven skal teletjenesterne nemlig opbevare alle informationer om danskernes surfen på nettet, de emails vi sender og modtager, vores SMS'er og sågar hvor vi befinder os eller på ethvert givet tidspunkt tidligere har befundet os - det sidste kan man let hitte ud av ved at spore mobiltelefonen!


Frihedsmodstandernes (for nu at blive i den gamle KU-terminologi) argument er, at hvis man ikke gør noget ulovligt, behøver man ikke bekymre sig.  Det svarer lidt til, når man i DDR anførte at ingen borger tog skade af at være registreret med en sagsmappe i STASI, i hvert fald ikke så længe den bare lå på hylden. Det tror jeg at mange borgere i det tidligere DDR  vil være uenige i!


Den danske terrorlovgivning hører ikke blot til blandt de mest vidtgående i Europa. Den har også minimeret muligheden for privatliv til en illusion og givet efterretningstjenesten alt for vidtgående mulighed for at overvåge de borgere, den er sat til at beskytte mod den selvsamme terror.


Men danskerne har mulighed for at beskytte sig mod overvågningen og magtmisbruget. IT-politisk forening har nemlig udarbejdet et krypteringsprogram til computeren, som effektivt forhindrer efterretningstjenesterne i at registrere vores internetfærden og aflæsning af vores emails. Programmet kan hentes på www.itpol.dk

I det moderne vestlige overvågningssamfund, er man en sand frihedskæmper hvis man gør alt hvad der står i éns magt for at omgå Statens og private firmaers overvågning af vore aktiviteter. Derfor vil jeg foreslå alle læsere af denne blog at surfe et smut forbi IT-politisk forenings hjemmeside.

For her i det nye århundrede er de frihedsorienterede stadig heltene og de totalitære stadig skurkene. Og hvis man er en borger der har sine frihedsrettigheder kært, må man slutte op bag de frihedsorienterede kræfter i vort samfund. Man må gøre det med sit kryds på valgdagen, og indtil vores frihed er vundet tilbage, er det nødvendigt at gøre alt inden for det muliges grænser for at beskytte privatlivet mod Big Brother!

Ingen kommentarer: