mandag den 10. december 2007

Lad Kirken være Kirke og Staten være Stat!

Da Birthe Rønn-Hornbech blev udnævnt til ny kirkeminister, stillede hun som betingelse for udnævnelsen, at godkendelsen af nye trossamfund skulle flyttes over i justitsministeriet. Hendes begrundelse for kravet var meget logisk: At dette er en forvaltningsakt, og derfor ikke en sag som Folkekirkens minister bør befatte sig med.  Som medlem af et andet trossamfund end Folkekirken, kan jeg kun være enig i ministerens ræsonnement. Samtidig glæder jeg mig meget over, at den nye Kirke- og Integrationsminister er et menneske der ikke bare har et stærkt religiøst drive, men som også har en dyb respekt for andre religiøse opfattelser end sin egen. Danmark går mod lysere tider; VK-regeringen vil vise et mere tolerant og åbent ansigt end hvad vi hidtil har set!

Jeg vil derfor gerne gøre mig til talsmand for at tage skridtet fuldt ud og snarest overføre også andre forvaltningsakter fra Folkekirken, som retteligt bør være statens opgave. Her tænker jeg ikke mindst på registreringen af nyfødte og administrationen af begravelsesvæsenet. 

Når katolske, mormonske, muslimske og ganske almindelige ateistiske fædre er tvunget til enten at lade deres nyfødte børn registrere af den lokale kordegn eller via en folkekirkeligt drevet postboks, oplever mange det som en urimelig ydmygelse.

Og i den anden ende af livet, når vi dør og skal begraves, stikker diskriminationen sit grimme fjæs frem igen. Denne gang ved at ikke-medlemmer af Folkekirken tvinges til at betale en meget højere pris for at blive begravet. I nogle kommuner skal vi andre betale mere end det dobbelte af hvad et folkekirkemedlem skal betale for at blive begravet.

Der diskrimineres ved både indgangen til livet og ved udgangen herfra.

Men hvorfor ikke lade kommunerne overtage ansvaret for begravelsesvæsenet og derigennem sikre en ligeværdig behandling af alle danske borgere - uanset under hvilken form vi i levende live vælger at prise Den Almægtige? 

På samme måde kan registreringen af de nyfødte flyttes til både folkeregistrene og de anerkendte trossamfund. Førstnævnte til glæde for ateisterne, sidstnævnte af praktiske årsager idet trossamfundene jo allerede har myndighed til at navngive børn (via eksempelvis dåb), vie ægtepar med retslig myndighed og foretage begravelser. Der burde derfor ikke være noget som helst i vejen for at disse også bør kunne foretage registreringen af de nyfødte.

Registrering af nyfødte er jo også en forvaltningsakt, og administrationen af begravelsesvæsenet er en opgave som ikke naturligt hører under folkekirkens kerneområder. 

Ingen kommentarer: