torsdag den 6. december 2007

Lige til højrebenet!

Der er øjeblikke, hvor den politiske debat kan have svært ved at give mening og hvor de   positioner enkelte partier vælger at indtage, direkte modsiger hinanden. Et godt eksempel på dette fænomen kunne man opleve under den nyligt overståede valgkamp. 

En evigt tilbagevendende diskussion er spørgsmålet om hvordan vi skaffer arbejdskraft nok til at sikre velfærden, og hvordan det skal lykkes for os at lokke udenlandsk arbejdskraft til landet. Den anden diskussion var (og er!) spørgsmålet om asylansøgere her i landet, såvel de afviste som de hvis sag  endnu er under behandling. Her bestod hoveddiskussionen i hvorvidt der skal være mulighed for at disse mennesker kan søge om arbejdstilladelse, således at de kan forsørge sig selv og bygge et liv op. Rent logisk skulle man jo mene at den første diskussion automatisk giver svaret på den anden, men tydeligvis ikke i en dansk, borgerlig sammenhæng. Som bekendt er regeringen og Dansk Folkeparti rørende enige om at vi skal gøre en indsats for at skaffe udenlandsk arbejdskraft til Danmark - og lige så rørende enige om at asylansøgere aldrig må komme til at arbejde i Danmark - hvad enten de så er afviste eller endnu ikke afviste. Fra mine daglige omgivelser ved jeg med sikkerhed, at jeg bestemt ikke er den eneste der har svært ved at gennemskue den logiske sammenhæng i disse positioner.

For mig at se ville det ellers være ret logisk at lave en ordning for asylansøgerne som minder om østaftalen. Dvs at der gives en tidsbestemt arbejdstilladelse af ét års varighed i det øjeblik der foreligger en ansættelseskontrakt med en arbejdsgiver, der er omfattet af en overenskomst. Efter to til tre år bør der så være mulighed for at søge om en  opholds- og arbejdstilladelse af længere varighed .  I princippet burde der ikke være noget til hinder for at der sideløbende hermed kan foregå en ordentlig og saglig behandling af de pågældende menneskers ansøgning om at opnå asylstatus.

For som regeringen selv siger: I Danmark skal der være plads til folk der både kan og vil arbejde, så hvad er problemet? Hvor svært kan det være?

Ingen kommentarer: