tirsdag den 26. februar 2008

Farvel til Radikale!

Jeg har i dag sendt et brev til Det Radikale Venstre, hvori jeg udmelder mig af partiet. Dette skridt foretager jeg efter nogen tids overvejelser, og i det efterfølgende vil jeg ganske kort redegøre for nogle af mine tanker i den anledning.

For det første finder jeg det dybt utilfredsstillende at det er lykkedes for en relativt lille gruppe  seksuelle afvigere at  erobre så stærk en platform i 'vores' parti, at hvis man er en mand der holder af kvinder, kun vanskeligt kan føle sig velkommen i partiet. Samtidig er det bestemt også et problem for mig at man offentligt automatisk bliver betragtet som medlem af denne seksuelle afvigergruppe, hvis man som mand af dansk afstamning bekender sig som radikal. Hvilket jeg jo så heller ikke længere gør!

Da jeg i 1988 meldte mig ind i Det Radikale Venstre, mødte jeg et parti som favnede bredt og som havde plads til mennesker i alle livets afskygninger. Men partiet har forandret sig. I dag er Det Radikale Venstre et eksklusivt parti for homoseksuelle, feminister og ambitiøse indvandrere. Min udmeldelse af partiet er en logisk konsekvens af at jeg ikke er nogen af delene!

Jeg har også et problem i forhold til at partiet i København har valgt at belønne terrorister med oprettelsen af et nyt ungdomshus - til stor gene for byens borgere og inspiration for andre ballademagere.

Samtidig er jeg, for at udtrykke det mildt, heller ikke begejstret for partiets udmeldinger om at ville indgå i dialog med de bøller og ekstremister, som i de seneste uger har brændt vore gader og veje af, samt ved demonstrationer udtrykt ønske om afskaffelsen af demokratiet. Den eneste form for dialog man nogensinde bør indgå med den slags kryb, er den dialog der foregår med knebler, vandkanoner og kampvogne!

Naturligvis betyder min udmeldelse af Det Radikale Venstre ikke at jeg trækker mig tilbage fra hverken det politiske liv eller den offentlige debat. Jeg vil stadig være et aktivt menneske i forhold til verden omkring mig og vil fortsat deltage i den offentlige debat - såvel på denne blog som i de etablerede medier. Faktisk mener jeg at man som ansvarlig borger har en pligt til at deltage i debatten og det politiske liv. De, der kender mig, forventer vist heller ikke andet :)

Ingen kommentarer: