lørdag den 28. juni 2008

JP i dag: Forskel på Kirkefolk

Nedenstående er trykt som debatindlæg i Morgenavisen Jyllandsposten den 28. Juni 2008 under overskriften Forskel på Kirkefolk:

I SIT INDLÆG i JP 26/6 misforstår Gitte Gifford den katolske kirkes argument mod at vie kvindelige præster. Misforståelsen handler dog kun om et enkelt ord, hvilket kan vække en mistanke om, at den måske kan være forsætlig.

Gitte Gifford skriver, at det katolske argument for ikke at præstevie kvinder er, at der ikke var kvindelige disciple omkring Jesus. Jeg er enig med Gitte Gifford i, at dette i givet fald ville være noget vrøvl.

Selvfølgelig var der mange kvindelige disciple omkring Jesus - Maria Magdalene var én af dem, og Bibelen beretter desuden om mange flere. Flere af disse var endda overordentlig velhavende og indflydelsesrige, hvilket kirken hverken i oldtiden eller i nyere tid har lagt skjul på.

På samme måde har Jesus også i dag kvindelige disciple. Ina Bach betragter formodentlig sig selv som en af disse; om GG er en sådan, må hun selv afgøre.

Men i kredsen omkring Jesus var der, om man så må sige, ”forskel på folk”. Hvis GG vil gøre sig den ulejlighed at læse Markusevangeliets kapitel 3, 13-19, vil hun nemlig kunne læse, at Jesus udelukkende kaldte mænd til gerningen som apostel - som er det embede, den katolske kirke i dag bygger sit præsteembede på.

Det er derfor noget sludder at blande Maria Magdalene ind i diskussionen om kvindelige præster eller ikke, og det er heller ikke korrekt at argumentere imod mænds eneret på præstevielsen udelukkende med udgangspunkt i, at man ikke bryder sig om Paulus' ofte lidt skarpe udfald mod kvinder i almindelighed.

Misforstået forbindelse

Også problematikken omkring en påstået forbindelse mellem præsternes cølibat og den seneste generations pædofili-skandaler i især USA og Storbritannien har GG misforstået.

Dette vil jeg dog ikke bebrejde hende, idet hendes misforståelse, at cølibatet gør mænd så tossede i låget, at de ikke ser andre muligheder end at forgribe sig på børn, af uransaglige grunde har været især de danske mediers vinkling af historien. Ikke nok med, at dette er noget jammerligt vrøvl; det er også en fornærmende nedvurdering af mænd i al almindelighed.

Hvis man tager et kig ned i sagerne om misbrug fra især USA, men også Storbritannien, ser man en meget tydelig rød tråd gennem stort set samtlige sager, der har været fremme: At de misbrugte børn næsten alle har været drenge. Antallet af piger, der blev misbrugt, er forsvindende lille.

Dette er sket i en periode, da en række katolske bispedømmer, først i USA og siden hen også andre steder, har begået ”civil ulydighed” mod et centralt direktiv fra Vatikanet, som forbyder homoseksuelle mænd adgang til præsteuddannelsen. Jeg skal i den anledning henvise Gitte Gifford til bogen ”Goodbye Good Men” af Michael Rose, som meget tydeligt beskriver problematikken og årsagerne til skandalerne set fra en amerikansk synsvinkel.

Den virkelige årsag til misbrugsskandalerne er således ikke cølibatet, men derimod at visse biskopper har lukket personer ind på præsteuddannelsen, som intet havde at gøre der.

Ingen kommentarer: