søndag den 29. juni 2008

Ytringsfriheden under pres!

Det socialdemokratiske EU-parlamentsmedlem, Marianna Mikko, har ifølge netavisen 180grader forfattet en rapport, der foreslår en obligatorisk offentlig godkendelse som forudsætning for at blive blogger. Argumentet fra den gode socialdemokrat er, at eftersom aktørerne i blogosfæren får større og større indflydelse på den offentlige meningsdannelse, må såvel de nationale regeringer som andre magthavere begrænse adgangen til dette medie. 

Man må tage sig til hovedet og korse sig over at en demokratisk valgt parlamentariker overhovedet kan få den slags tanker til at formere sig så meget at de kommer på papir - for slet ikke at sige ud i det offentlige rum!

Under Muhammedkrisen og dens efterdønninger, erfarede vi at vores vigtigste, mest grundlæggende og nok også kæreste frihedsrettighed - nemlig retten til at ytre sig, er truet af muhammedanske terrorister og deres medløbere blandt Caffe Latte-drikkerne. 

Nu må man så konstatere, at det ikke kun er ekstremistiske grupper der vil slavebinde os. Også blandt toneangivende folkevalgte eksisterer der drømme om med magt at kontrollere den offentlige mening. 

Umiddelbart skulle man jo ellers tro, at netop en person med estisk baggrund skulle være vaccineret mod totalitarismens rædsler, men det er åbenbart ikke tilfældet.

Heldigvis sætter såvel den danske grundlov som den europæiske menneskerettighedskonvention grænser for gennemførligheden af den slags fuldemandssnak. 

Ikke desto mindre er udviklingen i disse år skræmmende. Vi har muslimerne, der kræver såvel ytringsfriheden som demokratiet afskaffet til fordel for et kalifat. Vi har vore egne regeringer, der overvåger os i hoved og r** - og nu altså en europæisk socialdemokrat, der seriøst fremsætter forslag om at lukke munden på europæiske systemkritikere. 

Ytringsfriheden er truet. Den bedste måde at forsvare den på, er ved at bruge den!

 Ingen kommentarer: