tirsdag den 8. juli 2008

Retfærdig krig?

I dagens udgave af Jyllandsposten, har lektor Jørgen Granum-Jensen et interessant indlæg under overskriften hvad er en retfærdig krig? Indlægget er en respons til et tidligere indlæg skrevet af Bjørn Elmquist og Johan Kirkmand om lovligheden af Danmarks deltagelse i invasionen af Irak.

Det skal siges at jeg er lidt handicappet i diskussionen mellem de to parter, idet jeg ikke har læst Elmquist og Kirkmand's oprindelige indlæg.

Men Jørgen Granum-Jensen's indlæg er interessant, fordi han forholder sig specifikt til to situationer - nemlig først Israel's angreb i seks-dages krigen i 1967 og dernæst invasionen af Irak i 2003. Jeg agter ikke at give et referat af Granum-Jensens indlæg, men læs det selv ved at klikke her!

Granum-Jensen bygger sin argumentation op over tre punkter; dels den internationale retsproblematik om hvad man stiller op hvis behovet for krig er til stede, mens ét af de permanente medlemmer af FN's sikkerhedsråd nedlægger veto mod en aktion. Dernæst de to konflikter jeg nævnte.

Jeg er for så vidt enig i problemet omkring FN. Dette rejser blot (mindst!) endnu et spørgsmål - nemlig: hvis ikke FN, hvem skal så legitimt kunne fastslå et behov for indgriben?

Jeg er enig med Granum-Jensen i, at Israel's forebyggende angreb i 1967 udmærket kan betragtes som selvforsvar. Jeg mener at historien helt klart har givet Israel ret heri!

Om det tilsvarende argument kan anvendes i forhold til Irak-krigen i 2003, er derimod mere tvivlsomt. Ifølge de oplysninger som er kommet frem indtil nu, må det tværtimod være tydeligt at Saddam Hussein ikke var til fare for andre end sig selv. Irak hverken planlagde eller evnede på det tidspunkt at angribe hverken naboer eller andre i området (eller andetsteds!), hvorfor argumentet om 'forebyggende angreb' næppe kan være et gyldigt argument. Hvad er for øvrigt Granum-Jensens holdning til at vestlige efterretningstjenester tilsyneladende havde kendskab hertil, mens det politiske niveau ikke blot valgte at sidde dette overhørigt (hvilket jo er en legitim, omend uklog, ret for en hvilken som helst regering!) men også bevidst løj herom?

Hvis Granum-Jensen har den opfattelse at krænkelser af menneskerettighederne per se berettiger til en indgriben uden om FN, kunne det være interessant at spørge om hans holdning til en indgriben i Darfur. Som bekendt foregår der netop nu et folkemord dér mod kristne befolkningsgrupper, hvilket vel må være et kvalitativt tungt argument for militær indgriben? Netop hensynet til menneskerettighederne bør logisk veje tungere i Darfur end tilfældet var i Irak.

Det skal siges at jeg personligt er tilhænger af indgriben i Darfur, men må erkende at manglen på olie i området gør en sådan uinteressant for dé som skal træffe beslutningen herom.

Jeg formoder at overskriften for Granum-Jensen's indlæg, Hvad er en retfærdig krig, er tilføjet af JP's redaktion, idet dette ikke er et emne som behandles i artiklen. Derimod er det en vigtig filosofisk diskussion, som jeg på et senere tidspunkt vil behandle i denne blog.

Ingen kommentarer: