torsdag den 2. oktober 2008

USA's nedtur og den nye verdensorden

Den såkaldte finanskrise formoder jeg at eventuelle læsere allerede kender til, så den skal jeg nok lade være med at præsentere yderligere. I stedet vil jeg causere lidt over baggrunden for finanskrisen samt de mulige konsekvenser heraf. Kort og godt agter jeg at sige dét, som ikke ret mange andre tør sige. Ikke desto mindre tror jeg at min kortfattede analyse  alligevel er dén der kommer tættest på sandheden.

I disse dage læser man meget i bladene om disse forfærdeligt grådige bankfolk, som har raget til sig på kundernes bekostning - underforstået at det er en håndfuld bankdirektører, der er skyld i det igangværende finanskrak. Intet kan være mere usandt!

Først og fremmest er grådighed ikke en synd for en bankmand, men derimod en nødvendig kvalifikation til jobbet. At en bankmand er grådig, er lige så naturligt som at min kat elsker mus! Det er nærmest genetisk. På samme måde som at jeg aldrig ville hyre en advokat til at kæmpe min sag hvis han ikke er hensynsløs og koldhjertet, vil jeg aldrig betro mine penge til en bankmand som ikke er grådig.  Og hvis man graver lidt ned i sagerne, står det da også klart at det ikke er på direktørniveau at miseren er opstået.

I stedet ligger ansvaret efter min opfattelse på det aller-øverste politiske niveau. I USA, eksempelvis, begyndte allerede Reagan at finansiere et såvel statsligt som privat overforbrug vha salg af statsobligationer til udlandet. Således lånte den amerikanske statskasse hundreder af milliarder dollars hos diverse suspekte personer - alt lige fra islamiske oliefonde til sydamerikanske narkobaroner og afrikanske diktatorer. Disse dejlige penge blev derefter lånt videre til landets banker - som så igen har ydet risikovillig kapital til virksomheder, nye husejere osv.  Dette medførte en velstandsstigning for middelklassen, men også en svimlende forgældning af det amerikanske samfund på alle niveauer.

Samme udvikling oplevede vi i en årrække i Danmark, dog med den væsentlige forskel at den danske gældsætning til udlandet er blevet standset - ja, faktisk  er den danske stat nu gældfri! Netop derfor er jeg overbevist om at Danmark vil slippe betydeligt bedre ud af krisen end amerikanerne, som virkelig sidder i suppedasen.

I de seneste år er der nemlig en anden stormagt, Kina, som har set dette oplagte hul i det amerikanske beredskab. Ikke nok med at størstedelen af varerne på hylderne i USA er produceret i Kina, men også den amerikanske gæld til udlandet under Bush-regeringen er  finansieret af.... Kina!  Det er i virkeligheden vældig smart. Kineserne låner penge til amerikanerne, som til gengæld bruger de lånte penge til at købe kinesiske varer for - hvorefter kineserne så låner amerikanerne nogle flere penge som de bruger til at købe endnu flere kinesiske varer for, hvorefter kineserne så låner amerikanerne nogle flere penge.... også krigen i Irak er finansieret af lån fra hovedsagligt Kina. Ikke mindst den gæld som Irak-krigen har påført det amerikanske budgetunderskud, har været medvirkende til den rentestigning, som så siden er ført til at husejere i USA har måttet gå på tvangsauktion og banker lukkes på stribe.

Nu agter Bush-regeringen så at låne yderligere 700 milliarder dollars til en redningsplan. Jeg tør godt vædde på at kineserne gerne stiller op med en ordentlig bid heraf... Ikke fordi USA er et godt papir, men på grund af den mulighed for at påvirke den amerikanske udenrigspolitik, der ligger i truslen om at kræve pengene betalt tilbage!

Den økonomiske optur som gældsætningen af USA gav landets økonomi, og dermed verdensøkonomien, modtog således et hårdt slag da to passagerfly en septemberdag i 2001 ramlede lige ned midt i New York, og fik endeligt dødsstødet da amerikanerne sammen med diverse eftersnakkere (deriblandt vores egen statsminister!) gik lukt i Al-Qaeda's fælde og invaderede Irak. 

Det samme gælder USA's rolle som verdens dominerende og eneste Supermagt. De dage er ovre, det er slut; når støvet har lagt sig efter disse ugers og måneders kaos på finansmarkederne, vil vi alle vågne op til en helt ny verdensorden.

Den nye verdensorden vil være multipolær, med flere supermagter. Først og fremmest vil Kina og Rusland sammen sidde i den reelle førertrøje, mens USA kan få lov at være med så længe landets kreditorer giver dem lov. Også et par mindre monarkier omkring den Persiske Golf vil være ganske godt med - jeg minder om de meget store opkøb af aktieposter i Europa og USA som er foretaget af oliefonde med base i især Dubai. Emiraternes og Saudiernes magt vil dog begrænse sig til den økonomiske og dermed politiske af slagsen, idet de hverken hverken har militær eller befolkningstal til at kunne spille en militær rolle udenfor eget nærområde.  

For Danmarks vedkommende må den nye verdensorden give grundlag for mange overvejelser omkring vores egen sikkerhedstruktur. Siden medlemsskabet af NATO i 1949, har vi lænet os op af USA. Det vil være passende og i høj grad 'rettidig omhu' at indlede overvejelser om hvorvidt dette stadig er i vor nationale interesse. Her er det forbandede bare, at der endnu ikke er en europæisk sikkerhedsstruktur på plads som er uafhængig af USA. En sådan må først etableres, og  kan kun hænge sammen hvis Rusland på et eller andet niveau er med inde over.

Dette sidste punkt er dog en længere diskussion, som jeg hermed gerne vil annoncere vil blive behandlet her i bloggen på et senere tidspunkt!

Ingen kommentarer: