søndag den 4. januar 2009

Hvad Paven faktisk sagde

Én af værdikampens fronter, er på den front der handler om noget så basalt og grundlæggende som menneskets familieliv og seksualitet. I dagens Danmark, er definitionen på hvad der er normalt eller ikke således rykket ganske betragteligt, og dét endda i en sådan grad, at militante feminister konsekvent betragter enhver form for kønslig omgang mellem mænd og kvinder som per definition nedværdigende for kvinder og lige så militante homofile har haft held til at definere homofili som den reelle norm for menneskelig eksistens.

Et eksempel på sidstnævnte kunne man opleve i forbindelse med juletiden, hvor ingen ringere end pave Benedikt XVI kom under de militante homofiles behandling. Læsere af landets medier måtte således se sig informeret om at Paven havde fordømt homofili og endda sammenlignet denne med ødelæggelsen af både regnskoven og ozonlaget. 

Denne påståede udtalelse fik forståeligt nok en meget stor omtale i diverse medier, ikke mindst fordi citatet blev rundsendt af det normalt meget troværdige Ritzau. Desværre holder historien ikke trin med virkeligheden; tværtimod har Paven ikke på noget tidspunkt foretaget en sådan sammenligning. Det ville således være let blot at afskrive sagen som bare endnu et eksempel på de militante homofiles fordrejning af sandheden og normalitetsbegrebet, men så let slipper læserne ikke i denne omgang.

Et par citater fra Pavens tale til kardinalerne den 23. december: 

Kirken skal, sagde paven,  værne mennesket mod dets selvødelæggelse. Der behøves en menneskelig økologi i ordets sande forstand. Så kommer det forargelige, som Ritzau af ideologiske grunde forvanskede: Det er ikke forældet metafysik, når Kirken taler om menneskets natur som mand og kvinde og kræver, at denne skabningens ordning respekteres. Dét som ofte udtrykkes med begrebet køn som social konstruktion, ender med menneskets selvbefrielse fra skabningen og Skaberen. Mennesket vil klare sig selv og selv alene disponere over alt, der vedkommer ham. Men på den måde lever han imod sandheden og imod den skabende ånd. Regnskovene fortjener da vor beskyttelse, men det gør mennesket ikke mindre, for i ham er nedlagt et budskab, som ikke indebærer en modsigelse af vor frihed, men dens betingelse. Store teologer har beskrevet ægteskabet, det livsvarige bånd mellem mand og kvinde, som skabningens sakramente, som Skaberen selv har indstiftet og som Kristus siden har optaget i historien om sin pagt med menneskene. 

Disse ord fra Paven fortjener at blive udbredt i vort samfund, men ikke i den løgnagtigt forvanskede form som de militante homofile og andre kristenhadere har gjort det.  
 

Ingen kommentarer: