tirsdag den 20. januar 2009

Soldater mod islamisering

I gårsdagens aviser kunne man læse en historie om otte danske soldater, der tidligere har været udsendt til Irak og Afghanistan. Efter i de to lande at have oplevet islam på nærmeste hold, har de valgt at melde sig ind i en lovlig dansk politisk forening ved navn Stop Islamiseringen af Danmark.  Men ikke nok hermed; de formastelige soldater valgte også at offentliggøre deres tilhørsforhold til foreningen på Facebook.

Dette har naturligvis straks fået den politiske venstrefløj op af stolene. Det kan vel næppe være anderledes; danske soldater kan til nød få lov at slås med Taleban og den slags uvæsen - men formodes i øvrigt at elske islam eller i det mindste at være positivt indstillede overfor den totalitære ideologi som muhammedanismen udgør. Ramaskriget har således været stort, og både fra universitetsverdenen og folketingets venstrefløj, har der været krav om at Forsvaret træder i karakter og får sat en stopper for 'den slags'. 

Nu kan man jo begynde at fantasere om hvad reaktionen havde været, såfremt de otte soldater havde indmeldt sig i en forening hvis erklærede formål det var at bekæmpe eksempelvis kristendommens indflydelse i Danmark? Nå nej, det er jo noget helt andet....

Selv om jeg ganske vist ikke er medlem af nævnte forening, er det i min optik helt naturligt at bekæmpe en truende islamisering af Danmark - på samme måde som jeg også finder det naturligt at være modstander af en eventuel hinduisering, såfremt noget sådant skulle komme på tale. Også for soldater, hvad enten de så er tjenestegørende eller forhenværende.

Hvad ellers?

Ingen kommentarer: