lørdag den 30. maj 2009

Det sku' være så frit

Som tidligere nævnt, er et gennemgående tema i denne blog et forsvar for friheden. Et forsvar for den enkeltes frihed - og herunder ikke mindst retten til at ytre sig, idet denne frihedsrettighed er under et meget stærkt pres i Europa i disse år.  

En forudsætning for at vi borgere kan udøve vor borgerret (og pligt!), er at vi har fri adgang til informationer. Og som verden er skruet sammen i dag, er det internettet som er den hyppigste leverandør til vor viden. Samtidig er internettet også i selve sin struktur ubetinget dét medie som giver bedst mulighed for at ytre sig, idet internettet som udgangspunkt er ucensureret. Via internettet kan vi udgive ytringer som vore magthavere ikke bryder sig om, og vi kan også søge efter informationer som magtens herrer og damer ikke ønsker at vi skal kende til.

Det er derfor ingen overraskelse, at visse politikere ønsker at regulere borgernes brug af internettet. Dette er et emne som jeg har behandlet tidligere, eksempelvis i denne artikel som omhandlede en socialdemokratisk EU-parlamentariker, der ville fratage os retten til at blogge frit. 

Den danske regering plejer almindeligvis at være om sig med kritik og udtalelser om bekymring, når andre totalitære regimer som eksempelvis Kina, Nordkorea og Iran i et forsøg på at beskytte regeringens greb om befolkningen, lukker for adgangen til visse sider. Denne kritik er naturligvis korrekt og absolut på sin plads.

Men også i Danmark indgår blokering af internetsider som en naturlig del af den politiske værktøjskasse. Sammen med Tyrkiet og Kina, er Danmark nemlig ét af blot tre lande i verden der blokerer for borgernes adgang til thepiratebay.org. Danmark er således så vidt vides det eneste land i verden, hvor ophavsrethavere kan blokere for adgangen til en internetside, blot med en påstand om en mulig krænkelse af ophavsretten. Dette sker vel at mærke uden overhovedet at indkalde eller for så vidt orientere de pågældende internetsider herom.

Sagen omkring thepiratebay.org er naturligvis ikke den eneste af slagsen her i Danmark. Det begyndte for år tilbage, da man ved lov forbød adgang til hjemmesider der tilbød børneporno - i sig selv i manges øjne et sympatisk initiativ, hvis altså ikke lige det var for glidebaneeffekten. Vi var mange der dengang advarede, for hvad ville blive det næste? Når først magthaverne har fået held til at lukke for én slags hjemmesider, var der grund til at frygte at de hurtigt kunne få blod på tanden og fortsætte den tvivlsomme success på andre områder.

Senest har vi set et regeringsudspil vedrørende en liberalisering af spillelovgivningen, hvori også lukning af adgangen til hjemmesider indgår. Denne gang hverken for at beskytte børn mod udnyttelse eller andre hæderværdige formål - nej, man ønsker at lukke for adgangen til ikke-licenserede spillesider udelukkende ud fra rent fiskale overvejelser. For at beskytte et statsmonopols økonomiske indtjening.  At blokere for adgangen til informationer udelukkende af rent fiskale hensyn, burde ganske enkelt være for lavt for en borgerlig regering. Den slags kan man med rette forvente af socialdemokrater og den slags krapyl, men det burde ikke kunne indgå i en borgerlig regerings værktøjskasse. 

Hvilke andre hjemmesider ønsker vore magthavere at lukke for adgangen til - siden rent statsfiskale hensyn og hensyn til kunstneres indtjening tilsyneladende betyder mere end borgernes adgang til frit at søge information og inter-agere med andre mennesker via nettet? Er det regeringens hensigt at blokere for adgangen til youtube, hvor der givetvis findes temmelig meget materiale der ikke er ét hundrede procent i ovensstemmelse med diverse ophavsretsregler? Skal der blokeres for google, som givetvis ofte anvendes til søgning efter oplysninger som enten er ulovlige eller ubehagelige for magthaverne? Eller hvad med internetapoteker, som ikke blot spammer vore indbakker, men også tilbyder diverse medicinske præparater som ellers er underlagt receptpligt her i landet. Skal adgangen hertil også lukkes?  Hvorfor egentlig ikke? Logikken i regeringens handlinger antyder et ja, men er dét kendetegnende for et samfund vi ønsker at leve i? Er sådanne indskrænkninger af borgernes frihed i overensstemmelse med det frie, liberale samfund vi traditionelt har opfattet det danske som? Jeg mener klart nej.

Skiftende danske regeringer har traditionelt opretholdt en meget høj fane når det gælder den digitale frihed - vel at mærke når det foregår i lande langt borte. Lande som eksempelvis Kina, Nordkorea, Iran & Cuba og den slags. Men med henvisning til den seneste tids udvikling og debat herhjemme, kan dette synes hyklerisk. Og er det efter min mening også.

Der har aldrig været nogen politisk debat om disse ting i Danmark, men det er nok ved at være på tide at vi får det. Inden det bliver for sent!

 

Ingen kommentarer: