lørdag den 26. september 2009

Forunderlig eller blasfemi?

Naturligvis har jeg alle dage vidst at den autoriserede, danske oversættelse af Bibelen ikke på alle punkter er en præcis eller loyal oversættelse af de originale tekster. Man behøver blot erindre sig debatten herom da den seneste oversættelse blev frigivet i 1992 - og hvis enkelte stadig tvivler, skal jeg bare henvise til de nok så kendte gammeltestamentlige 'møgguder'. Men da Danmark jo som bekendt er et lille sprogområde, har der desværre ikke været et marked for konkurrerende oversættelser på et mere sprogligt korrekt grundlag, så jeg valgte at leve med det. Samtidig har jeg også en stor forståelse for at et sprog som hebræisk kun vanskeligt kan oversættes ét hundrede procent præcist til et sprog som dansk.

Det vil sige: Indtil for nylig, hvor dråben flød over. Gennem den seneste tid har jeg forsøgt at studere Eskatologi, dvs læren om hvad der kommer til at ske til allersidst - de sidste tider. I den forbindelse læste jeg så i Daniels Bog om antikrist, hvor der i kapitel 11,36 står at denne mod Gudernes Gud (citat) 'udtaler de forunderligste ting'.

Mit problem hér er, at ordet 'forunderlig' i almindelighed betragtes som et positivt, værdiladet ord. Og selv om jeg ganske vist ikke er i tvivl om at benævnte herre agter at udtale sig i et værdiladet sprog overfor Gud, har jeg dog alligevel svært ved at tro på at det bliver i en positiv retning. I den tidligere oversættelse, fra 1931, nøjes han da også med at udtale 'utrolige ting'.

Muligvis en relativt lille ting, men alligevel dråben der fik bægeret til at flyde over. Af engelsktalende bekendte er jeg længe blevet anbefalet at skifte til The New Jerusalem Bible, som er oversat direkte fra de hebræiske og græske originaltekster og (har jeg ladet mig fortælle..) med større respekt for såvel sprog som forfatterens hensigt.

Jerusalembibelen kom med posten i dag, så der har ikke rigtig været mulighed for at gå i dybden endnu - men jeg har dog nået at sammenligne ovennævnte tekst, hvor Jerusalembibelen skriver at 'he will utter incredible blasphemies against the God of gods'. Denne oversættelse ligger temmelig tæt på den officielle tyske oversættelse (efter Martin Luther) fra 1984, hvor samme herre udtaler 'uhørte' ting mod Gud.

Forskellen er til at føle på! At Jerusalembibelen derudover, i modsætning til den autoriserede oversættelse, indeholder HELE Bibelen, vælger jeg at tage med som en sidegevinst ;)

Ingen kommentarer: