tirsdag den 4. maj 2010

Hirsi Ali og kampen mod islam

Den kendte somalisk-fødte islamkritiker og europæiske helt, Ayaan Hirsi Ali’s, nylige besøg i Danmark i anledning af udgivelsen af hendes nye bog, har vanen tro givet meget debat i medierne og på diverse blogs. Ikke mindst fordi medierne, med deres sædvanlige sans for det selektive, har citeret hende for et udsagn om at de kristne kirker bør omvende muslimerne og påstået at dette skulle være kernen i hendes budskab. og som også Karen M. Larsen har skrevet det: sandelig et bemærkelsesværdigt udsagn fra en erklæret ateist!

Tag ikke fejl: naturligvis er jeg som alle andre erklærede kristne stor tilhænger af at muslimerne omvender sig til Kristus – på samme måde som jeg også ønsker det for hinduer, buddhister, jøder og ateister som Ayaan Hirsi Ali selv. Nu er problemet bare at dette slet ikke er hendes budskab. Hirsi Ali’s budskab er et helt andet; at vi i Vesten anerkender islam som dét det er, nemlig en ligeværdig politisk ideologi som bør bekæmpes på samme måde som kommunismen blev det under den kolde krig. Herunder også med en indsats fra de kristne kirker. At langt de fleste danske medier så valgte at oversætte dette til at løsningen på den muslimske trussel mod vor frihed er, at de kristne skal omvende muslimerne, må stå for disse redaktioners egen regning. Denne behandling af Ayaan Hirsi Ali’s udsagn er for øvrigt ganske typisk for de danske mainstream-mediers behandling af den kvalificerede islamkritik; enten forsøger man at tie den ihjel, eller også vælger man at fordreje budskabet ved at hive en enkelt sætning ud fra helheden. Den seriøse islamkritik har dårlige kår i dansk presse!

Tillad mig derfor at linke til en dansk blog, Uriasposten, som har gjort det (for danske medier!) utænkelige: de har citeret direkte fra en islamkritikers egen mund! Så kan man også megt bedre se hvad det virkelig er hun har sagt. Linket er her!

Som det fremgår, sammenligner Ayaan Hirsi Ali islam med vestens frihedskamp under den kolde krig. Og hvad siger hun så? Jo, først beskriver hun hvordan kampen mod kommunismen blev kæmpet på alle fronter; der var ideologiske modsvar til Karl Marx, der var en mod-holdning mod kommunismen og en generel fastslåen af den opfattelse at personlig frihed og det frie marked var et bedre bud for menneskeheden, end et kommunistisk enhedsstyre. Også bag jerntæppet propaganderede Vesten om disse værdier. Med andre ord tog vi kommunisterne seriøst, betragtede dem som ligemænd og inviterede dem til et liv i frihed, sammen med os andre.

Problemet, siger Hirsi Ali så, er at man i Vesten ikke behandler islam og muslimerne på samme måde. At man særligt på den politiske venstrefløj betragter muslimer som nogle stakkels ofre som endelig ikke må hverken fornærmes eller tages alvorligt nok til at kritiseres. Men det er nødvendigt at invitere muslimerne bort fra islams mørke og ind i friheden; til et værdisystem som er væsentligt forskelligt fra islams værdisystem – men som, i kraft af friheden og respekten for individet, er islam langt overlegent.

Dette er budskabet, og når jeg har taget mig tid til at referer Hirsi Ali’s budskab til danskerne, er det fordi jeg er meget enig i hvad hun siger. Ja, det vestlige værdisystem er islam langt overlegent – på samme måde som det også både var og er kommunismen overlegent. Og ja, islam skal bekæmpes på alle fronter der findes. Ganske som også kommunismen blev det! Som kommunismen, skal også islam bekæmpes ideologisk, filosofisk, religiøst, politisk – foruden diplomatisk, militært, økonomisk og i den såkaldt ‘folkelige hverdag’.

Og ganske som under den kolde krig, har fjenden også i denne konfrontation repræsentanter placeret midt iblandt os. Dels er der muslimerne selv, naturligvis, og dels er der de politikere der af forskellige årsager bakker op bag islamiseringen af vort land. Interessant nok kommer sidstnævnte gruppe typisk fra de selvsamme politiske grupperinger, som under den kolde krigs konfrontationer havde større sympati for fjenden bag jerntæppet end for de vestlige værdier om frihed. Den politiske venstrefløj har så sandelig aldrig været hverken frihedens eller fædrelandets bedste venner….

Men som sagt er budskabet fra Hirsi Ali, og i al beskedenhed også fra mig selv, at islam skal tages seriøst som dét den er: en politisk ideologi blandt andre politiske ideologier og at den skal behandles som alle andre politiske ideologier. I dette tilfælde er der tale om en ideologi, som har mange lighedspunkter med såvel nazismen som kommunismen og som derfor bør tages fuldt ud lige så seriøst som disse to andre ideologier og i øvrigt behandles på samme måde.

Ingen kommentarer: