fredag den 11. juni 2010

Medina, imamen og koranen

I et indlæg med overskriften ‘Proportioner tak’, viser den muhammedanske imam Naveed Baig sig endnu engang som noget så sjældent som en imam med humoristisk sans. Om det skyldes at han aldrig er blevet præsenteret for Ayatollah Khomeny’s berømte citat om at ‘there’s no fun in islam’ (på dansk: Der er ikke noget sjov i islam!), vides ikke. Men morsomt er det i hvert fald!


Imamens påstand i sit indlæg er, at muslimers kriminalitet altid pustes uforholdsmæssigt op, men at den katolske kirkes fortrædeligheder da er meget mere alvorlige sager end eksempelvis nogle muslimske unges kasten med æg efter letpåklædte sangerinder.


Og sandt er det da at den katolske Kirkes nutidige problemer er et sørgeligt syn. Som observatør til sagerne, kan man kun vanskeligt undlade at undre sig over de mange lag af inkompetence som bliver afsløret af medierne. Inkompetencen gælder såvel visse præsters manglende evne til at håndtere såvel cølibatet som menighedens tillid - men inkompetancen gælder i dén grad også kirkelige lederes manglende evne til at foretage simpel personaleledelse og kommunikation.


Men ét er sikkert - og herom er selv de skarpeste kritikere enige: at sagerne alle som én er simple kriminalsager, hvor de kriminelle handlinger på ingen måde kan dækkes ind under religiøse dogmer eller lignende. Hverken i Bibelen eller i den teologiske litteratur i øvrigt opfordres der således til seksuelt misbrug af hverken børn, unge eller for den sags skyld voksne. De beskrevne handlinger er således i kristen forstand forbrydelser mod såvel Guds som Folketingets lov. Simple kriminalsager, med andre ord.


Det er netop derfor at imamens sammenligning med unge muslimers opførsel i vort samfund, her eksemplificeret ved ægkateriet mod popsangerinden Medina, med de katolske fortrædeligheder, rammer langt forbi. For de unge muslimer kan jo netop henvise deres handlinger til Koranens bud om at overfalde og terrorisere de ‘vantro’ (læs: ikke-muslimer) til underkastelse.


For nu at tage det fra en ende af: Det virkelig morsomme i imamens indlæg, er jo at islams egen, selverklærede profet - Muhammed, selv var såvel pædofil som voldtægtsforbryder. Jeg henviser her til hans voldtægt af den kun 9-årige Aisha. Og da Muhammed af muslimer betragtes som en mand, hvis handlinger i et og alt bør kopieres, ligger der også her en opfordring til muslimer i hele verden - også i dag!


Det samme gælder således også for de unge muslimer, som kastede æg mod Medina (altså sangerinden - ikke byen!) på grund af hendes ikke-islamiske navn og påklædning. De kan på samme måde kan henvise deres handlinger til koranvers. Det samme gælder når andre muslimske unge, eksempelvis her i Århus Vest, i Tingbjerg, Vollsmose, på Nørrebro og andre steder her i landet ved hjælp af vold, trusler, chikane og almindelig terroriseren af danskere, forsøger at tvinge landets befolkning til en ydmyg holdning over for islam og muslimer. Med andre ord en holdning, som sømmer sig for gode Dhimmier!


Koranen angiver alt for mange påbud herom til at det kan overses af nogen, men i dette indlæg vil jeg nøjes med at citere fra et enkelt sted, nemlig sura 9 vers 5: I skal dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold! Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå! Det betyder kort og godt at man skal genere, røve, og voldtage ikke-muslimerne indtil de omvender sig til islam så de kan gå i fred og ro.


Forskellen er således, at mens de pædofile præsters handlinger direkte fordømmes i kristendommen, vil islam aldrig sandfærdigt kunne fordømme disse stenkastere for deres gerninger.


Og det er netop derfor at herboende muslimske banders kriminalitet er så interessant for politikere som tilfældet er: Dels fordi vold, røveri og almindelig terrorisering af ikke-muslimer er påbudt af Koranen. Dels fordi islam’s herredømme historisk set kun udbredes ved vold - og dels fordi den påståede profet Muhammed jo selv indledte sin karriere som landevejsrøver, inden han avancerede til statsoverhoved og folkemorder. Forbrydelser begået af muslimer er således politisk interessante, fordi nogen af os kender koranen godt nok til at være overbeviste om, at en del af overgrebene mere er et angreb på selve Staten og vores samfundsstruktur, end de er almindelige kriminalsager.


Og det sidste kan man, trods alt, ikke sige om de katolske fortrædeligheder!

Ingen kommentarer: