søndag den 17. oktober 2010

Velbekomme!

Weekendens store politiske historie er 'afsløringen' af at SF's gruppeformand, Ole Sohn, i egenskab af at have været kommunistleder under den kolde krig, har modtaget sorte penge fra diktaturet i øst.

Nu kan dette jo næppe betragtes som nogen nyhed - snarere som en påmindelse. For det var jo dengang almindelig kendt her i landet at Danmarks Kommunistiske Parti blev finansieret af Sovjet-imperiet - og det var endda ved en tidligere lejlighed blevet afsløret at overførslerne skete ved hjælp af plastikposer, sportstasker og den slags. Afsløringen af Sohn kan således ikke med rimelighed betragtes som nogen nyhed, mest er det vel at betragte som en art folkeoplysning. Ole Sohn er nemlig efter alt at dømme designeret som én af topministrene i en eventuelt kommende S-SF-regering, og så skal folk naturligvis vide hvad de får.

Ledende socialdemokrater har efterfølgende haft forudsigeligt travlt med at komme kammerat Sohn til forsvar, blandt andet med udtalelser om at Ole Sohn i dag er 100 procent demokratisk.

Men er han nu også det?

SF's folketingsgruppe har nemlig tidligere i år ændret opfattelse af den islamiske terrorgruppe Hamas; krævet den fjernet fra EU's terrorliste og erklæret bevægelsen sin støtte. Dette er temmelig bemærkelsesværdigt, al den stund at Hamas har som mål ikke blot at etablere en sharia-styret stat dér hvor det nuværende Israel ligger - men også at bringe den jødiske tilstedeværelse på planeten Jorden til ophør. Med andre ord at foranstalte et verdensomspændende folkedrab på Jødernes Folk!

Det interessante er ikke så meget at SF (og dermed også partiets gruppeformand!) er et antisemitisk parti. Den slags synspunkter er såmænd temmelig meget udbredte på den politiske venstrefløj. Det kvalmende er derimod, at disse synspunkter er så fast indgroede blandt de røde, at én af Hamas' danske støtter således kan omtales som værende '100 procent demokratisk'.

Jeg kvalmes!


fredag den 8. oktober 2010

Islams danske epicenter og den etniske fordrivelse af danskere i Vollsmose

For nogen tid siden udtalte den oprindeligt danskfødte, nu muslimske, imam Pedersen fra Nørrebro til medierne, at ‘Nørrebro er epicentret for islam i Danmark’. Og gennem lang tid virkede det som om han havde ret. Først og fremmest fordi Nørrebro er en ‘rigtig’ bydel med både butikker og torve og det hele, og dels fordi muhammedanerne dér har formået at opbygge et omfattende moské-og organisationsliv. Også danskerne har mærket til den stigende muhammedanske indflydelse i området - mest tydeligt med muslimske banders væbnede kropsvisiteringer af tilfældige danskere i området, samt racistisk betingede overfald og røverier rettet mod danskere der bor eller færdes i bydelen. Dette har været krydret med presseforlydender om opkrævning af beskyttelsespenge (jiziya) af danske forretningsdrivende på Nørrebro. Under sommerens ballade omkring en NETTO-butik i området fremviste førnævnte imam Pedersen sin egen og islams magt i området, da han demonstrede sin myndighed til at beordre den stedlige gangsterbande til et møde med NETTO’s ledelse. At NETTO valgte ikke at deltage i afpresningsmødet med hverken den kriminelle bande eller imamen, taler til NETTO’s ære. Men pointen er at imam Pedersen demonstrede at han havde ret: Nørrebro ER epicentret for islam og gennemførelse af sharialoven i Danmark.


Eller rettere VAR. For nu har Nørrebro fået konkurrence fra Vollsmose - en bydel i selveste H.C. Andersens egen Odense. Her er det gennem længere tid gået voldsomt for sig - endog så voldsomt, at Politiet i Odense helt åbent har erklæret at have opgivet bydelen. Til BT.dk udtalte vagtchefen ved det stedlige politi, Lars Thede, bl.a. De må have lov at brænde deres område derude ned og længere henne i artiklen uddybede han så politiets politik overfor udrykninger i Vollsmose at vi må jo vurdere fra gang til gang, om vi har ressourcer nok til at køre derud. Vi er jo ikke naive. Vi oplever jo at ende i et baghold, hvis vi kører derud med for få mand. Vi må tænke på vores egen sikkerhed, vi har jo ikke 50-100 mand. Så når der kommer meldinger om skud, så må vi afveje, om vi skal rykke ind alt efter, hvor mange ressourcer vi har.


De lokale myndigheder i Vollsmose, dvs områdets reelle magthavere, har taget politiets åbne kapitulation til sig, og er nu gået et skridt videre hen imod den fuldstændige islamisering af området: etnisk fordrivelse af danskerne. Dette er en helt logisk udvikling, som enhver der har sat sig ind i islamisk religion og historie må have forventet ville ske. Nu, hvor ordentlige mennesker ikke længere kan regne med politiets beskyttelse og politiet endog helt åbent erkender dette, gælder kun én lov i området: Allah’s. Og det betyder bare at danskere og andre ikke-muslimer er lovligt vildt for alle våbenføre muslimer i Vollsmose og vil vedblive at være dette, indtil de enten konverterer til muhammedanismen eller flytter fra området. Det er helt efter bogen - altså Koranen, forstås.


I et sundt og normalt samfund, ville reaktionen på en sådan udvikling være at rykke ind i området med tungt bevæbnet politi, militær, hjemmeværn, NATO’s udrykningsstyrker og hele baduljen og tilbageerobre Vollsmose, indføre dansk normaltilstand i området og slæbe de ansvarlige for tvangsislamiseringen af området for retten. Men sådan kommer det nok ikke til at gå. I stedet tør jeg æde min gamle hat på at Vollsmose vil blive invaderet af velmenende pædagoger, psykologer, projektarbejdere og andet godtfolk. At de danskere der er blevet overfaldet og berøvet i området anklages for racisme og medierne fyldes med historier om, at det i virkeligheden er muslimerne der er ofrene. Og nej - jeg er ikke profet, men lur mig om ikke det kommer til at passe ganske godt.


I mellemtiden kan det stedlige shariaråd fejre sin sejr og uindskrænkede myndighed i bydelen, mens danskerne fordrives derfra og kriminaliteten i resten af Odense vil stige dramatisk. For nu har de fået blod på tanden derude i Vollsmose! Nørrebro er vippet af pinden. Nu ligger islams danske epicenter på Fyn.

onsdag den 6. oktober 2010

Akkari er ikke den eneste!

I et indlæg på sin blog, er dcv2 så venlig at henvise til et læserbrev fra imam Ahmed Akkari, hvori denne giver os danskere ‘råd om’ hvordan vi kan slippe for mere muslimsk kulturberigelse (læs: vold, terror og lignende), hvilket åbenbart bedst gøres ved at respektere muslimernes falske profet, landevejsrøveren og massemorderen Muhammed. De fleste vil dog nok, uanset Akkaris engleagtige forsikringer om det modsatte, opfatte indlægget som en grov trussel.

Jeg erindrer ikke at have læst indlægget fra Akkari inden dcv2 henviste til det, så jeg vil gerne begynde med at takke dcv2 herfor! Det bør dog siges om Akkari’s indlæg at det ikke er nyt; indlægget blev tydeligvis sat op på Religion.dk inden han rejste til Grønland – desuden er artiklen skrevet i marts 2006, mens sagen stadig var ekstra ‘hot’. Personer der ønsker at forsvare Akkari, vil derfor nok henvise til en ung og uerfaren imam, der befinder sig i centrum af en storm som han hverken er mand eller erfaren nok til at håndtere professionelt. At følelserne simpelthen i en ophedet situation løb af med ham! Som imam Pedersen fra Nørrebro et sted blev citeret for at sige om Akkari: han havde aldrig før prøvet at danse med ulve!

Så umiddelbart kunne man fristes til blot at trække på skuldrene og mumle et eller andet om ungdommens uforstandighed. Men så let slipper læserne ikke!

Ahmed Akkari er nemlig så langt fra den eneste herboende imam, der har har truet danskerne med vold eller blodsudgydelser. I Jyllandspostens kronik den 30. september skriver Akkaris seneste efterfølger som talsmand for Islamisk Trossamfund, Imran Shah, således blandt andet: Hvad med islamofobi? Antisemitisme er i dag generelt forbudt og fordømmes meget hurtigt i de vestlige samfund. Skal vi have lig på bordet, før blasfemiparagraffen beskytter danske muslimers religiøse følelser?

Talsmandens udsagn hér kan næppe opfattes som andet end en skjult trussel om alskens voldelige ulykker, hvis myndighederne ikke snart slår ned på islamkritikken her i landet.

Hvis man studerer islam og islamisk historie, er noget af det første der falder i øjnene at islams herredømme kun kan spredes på én måde: ved sværdet! Det er almindelig kendt at der i de muhammedanske enklaver her i landet (af politikere kaldet ‘ghettoer’) befinder sig store mængder våben.

Imamernes slet skjulte trusler er således for så vidt reelle nok. De mener det utvivlsomt alvorligt, men jeg tvivler stærkt på at de med truslerne om vold – og eventuelt hen ad vejen deciderede voldshandlinger – vil kunne opnå deres mål for det danske samfund. Dertil er demokratiet alt for grundfæstet og danskernes viden om islam for stor.