onsdag den 6. oktober 2010

Akkari er ikke den eneste!

I et indlæg på sin blog, er dcv2 så venlig at henvise til et læserbrev fra imam Ahmed Akkari, hvori denne giver os danskere ‘råd om’ hvordan vi kan slippe for mere muslimsk kulturberigelse (læs: vold, terror og lignende), hvilket åbenbart bedst gøres ved at respektere muslimernes falske profet, landevejsrøveren og massemorderen Muhammed. De fleste vil dog nok, uanset Akkaris engleagtige forsikringer om det modsatte, opfatte indlægget som en grov trussel.

Jeg erindrer ikke at have læst indlægget fra Akkari inden dcv2 henviste til det, så jeg vil gerne begynde med at takke dcv2 herfor! Det bør dog siges om Akkari’s indlæg at det ikke er nyt; indlægget blev tydeligvis sat op på Religion.dk inden han rejste til Grønland – desuden er artiklen skrevet i marts 2006, mens sagen stadig var ekstra ‘hot’. Personer der ønsker at forsvare Akkari, vil derfor nok henvise til en ung og uerfaren imam, der befinder sig i centrum af en storm som han hverken er mand eller erfaren nok til at håndtere professionelt. At følelserne simpelthen i en ophedet situation løb af med ham! Som imam Pedersen fra Nørrebro et sted blev citeret for at sige om Akkari: han havde aldrig før prøvet at danse med ulve!

Så umiddelbart kunne man fristes til blot at trække på skuldrene og mumle et eller andet om ungdommens uforstandighed. Men så let slipper læserne ikke!

Ahmed Akkari er nemlig så langt fra den eneste herboende imam, der har har truet danskerne med vold eller blodsudgydelser. I Jyllandspostens kronik den 30. september skriver Akkaris seneste efterfølger som talsmand for Islamisk Trossamfund, Imran Shah, således blandt andet: Hvad med islamofobi? Antisemitisme er i dag generelt forbudt og fordømmes meget hurtigt i de vestlige samfund. Skal vi have lig på bordet, før blasfemiparagraffen beskytter danske muslimers religiøse følelser?

Talsmandens udsagn hér kan næppe opfattes som andet end en skjult trussel om alskens voldelige ulykker, hvis myndighederne ikke snart slår ned på islamkritikken her i landet.

Hvis man studerer islam og islamisk historie, er noget af det første der falder i øjnene at islams herredømme kun kan spredes på én måde: ved sværdet! Det er almindelig kendt at der i de muhammedanske enklaver her i landet (af politikere kaldet ‘ghettoer’) befinder sig store mængder våben.

Imamernes slet skjulte trusler er således for så vidt reelle nok. De mener det utvivlsomt alvorligt, men jeg tvivler stærkt på at de med truslerne om vold – og eventuelt hen ad vejen deciderede voldshandlinger – vil kunne opnå deres mål for det danske samfund. Dertil er demokratiet alt for grundfæstet og danskernes viden om islam for stor.


Ingen kommentarer: