fredag den 8. oktober 2010

Islams danske epicenter og den etniske fordrivelse af danskere i Vollsmose

For nogen tid siden udtalte den oprindeligt danskfødte, nu muslimske, imam Pedersen fra Nørrebro til medierne, at ‘Nørrebro er epicentret for islam i Danmark’. Og gennem lang tid virkede det som om han havde ret. Først og fremmest fordi Nørrebro er en ‘rigtig’ bydel med både butikker og torve og det hele, og dels fordi muhammedanerne dér har formået at opbygge et omfattende moské-og organisationsliv. Også danskerne har mærket til den stigende muhammedanske indflydelse i området - mest tydeligt med muslimske banders væbnede kropsvisiteringer af tilfældige danskere i området, samt racistisk betingede overfald og røverier rettet mod danskere der bor eller færdes i bydelen. Dette har været krydret med presseforlydender om opkrævning af beskyttelsespenge (jiziya) af danske forretningsdrivende på Nørrebro. Under sommerens ballade omkring en NETTO-butik i området fremviste førnævnte imam Pedersen sin egen og islams magt i området, da han demonstrede sin myndighed til at beordre den stedlige gangsterbande til et møde med NETTO’s ledelse. At NETTO valgte ikke at deltage i afpresningsmødet med hverken den kriminelle bande eller imamen, taler til NETTO’s ære. Men pointen er at imam Pedersen demonstrede at han havde ret: Nørrebro ER epicentret for islam og gennemførelse af sharialoven i Danmark.


Eller rettere VAR. For nu har Nørrebro fået konkurrence fra Vollsmose - en bydel i selveste H.C. Andersens egen Odense. Her er det gennem længere tid gået voldsomt for sig - endog så voldsomt, at Politiet i Odense helt åbent har erklæret at have opgivet bydelen. Til BT.dk udtalte vagtchefen ved det stedlige politi, Lars Thede, bl.a. De må have lov at brænde deres område derude ned og længere henne i artiklen uddybede han så politiets politik overfor udrykninger i Vollsmose at vi må jo vurdere fra gang til gang, om vi har ressourcer nok til at køre derud. Vi er jo ikke naive. Vi oplever jo at ende i et baghold, hvis vi kører derud med for få mand. Vi må tænke på vores egen sikkerhed, vi har jo ikke 50-100 mand. Så når der kommer meldinger om skud, så må vi afveje, om vi skal rykke ind alt efter, hvor mange ressourcer vi har.


De lokale myndigheder i Vollsmose, dvs områdets reelle magthavere, har taget politiets åbne kapitulation til sig, og er nu gået et skridt videre hen imod den fuldstændige islamisering af området: etnisk fordrivelse af danskerne. Dette er en helt logisk udvikling, som enhver der har sat sig ind i islamisk religion og historie må have forventet ville ske. Nu, hvor ordentlige mennesker ikke længere kan regne med politiets beskyttelse og politiet endog helt åbent erkender dette, gælder kun én lov i området: Allah’s. Og det betyder bare at danskere og andre ikke-muslimer er lovligt vildt for alle våbenføre muslimer i Vollsmose og vil vedblive at være dette, indtil de enten konverterer til muhammedanismen eller flytter fra området. Det er helt efter bogen - altså Koranen, forstås.


I et sundt og normalt samfund, ville reaktionen på en sådan udvikling være at rykke ind i området med tungt bevæbnet politi, militær, hjemmeværn, NATO’s udrykningsstyrker og hele baduljen og tilbageerobre Vollsmose, indføre dansk normaltilstand i området og slæbe de ansvarlige for tvangsislamiseringen af området for retten. Men sådan kommer det nok ikke til at gå. I stedet tør jeg æde min gamle hat på at Vollsmose vil blive invaderet af velmenende pædagoger, psykologer, projektarbejdere og andet godtfolk. At de danskere der er blevet overfaldet og berøvet i området anklages for racisme og medierne fyldes med historier om, at det i virkeligheden er muslimerne der er ofrene. Og nej - jeg er ikke profet, men lur mig om ikke det kommer til at passe ganske godt.


I mellemtiden kan det stedlige shariaråd fejre sin sejr og uindskrænkede myndighed i bydelen, mens danskerne fordrives derfra og kriminaliteten i resten af Odense vil stige dramatisk. For nu har de fået blod på tanden derude i Vollsmose! Nørrebro er vippet af pinden. Nu ligger islams danske epicenter på Fyn.

Ingen kommentarer: