tirsdag den 30. november 2010

Sådan standses islamkritikken!

Én af de muhammedanske bloggere på eftertanke.dk, Uzay Kertenkelesi, skrev for nogle dage siden et tankevækkende indlæg om sin oplevelse af islam-debatten her i landet. Tankevækkende, blandt andet fordi han ikke anvender skældsord som ‘islamofobi’ i sit indlæg – på trods af at dette udtryk ellers er blevet et modeord blandt IOC og andre af de ‘store’ muslimske propagandister. Måske fordi han i indlægget et stykke hen ad vejen udtrykker forståelse for danskernes generelt negative opfattelse af hans religion. For nogle år siden var Ahmed Akkari inde på en tilsvarende linje, da han et sted skrev at danskernes dårlige opfattelse af islam og muslimer direkte hænger sammen med såkaldt dårlig opførsel.

Jeg er dog uenig i at islam-fjendtlige debattører, herunder vel blandt andet jeg selv, drives af uvidenhed om islam. Hvorvidt dette er en misforståelse eller bevidst usandhed, skal jeg lade være usagt. Det er tværtimod mit indtryk at størstedelen af islamkritikken her i landet er endog særdeles velinformeret omkring den islamiske teologi og de finere dele heraf. Nogle mere end andre, naturligvis – sådan må det nødvendigvis være! For mit eget vedkommende er mine faste kilder dels koranen i dansk oversættelse samt den engelske oversættelse af lovbogen ‘Reliance of the Traveller’. Sidstnævnte er udgivet af al-azhar universitetet i Cairo, som almindeligvis anses for at være det tætteste man i Sunni-islam kommer en decideret lærestol. Afgørelserne i ‘Reliance of the Traveller’ er således nok det mest mainstream og autoritative man kan finde med hensyn til fortolkninger af den muslimske sharia.

Det er mit klare indtryk at de mest læste islamkritiske bloggere her i landet (Uriasposten, Hodjas Blog, Snaphanen, Eticha, SIAD &Lars Hedegaard), alle betragter disse bøger som obligatorisk læsning for enhver seriøs debattør om emnet. Derudover er der naturligvis andre kontemporære kilder. Dette er jeg overbevist om at du vil bifalde! Og selv om min egen blog langt fra læses i samme udstrækning som de her nævnte, er jeg enig heri. Kritik og debat bør helst være velinformeret!

Når vi så ofte vælger at diskutere eksempler på det som du kalder for ‘dårlig opførsel’, er det fordi dette ikke bare er almindelig dårlig opførsel. De mange problemer som det danske samfund i dag har med unge muslimer med hensyn til kriminalitet, chikane, voldtægter, overfald, røverier, vold mod skolelærere, trusler mod bloggere, stenkasteri mod brandfolk og politi og alle de øvrige former for dårlig opførsel som det er for deprimerende at komme ind på, kan føres direkte over på koranen. Det er nemlig muligt, med koranen og den falske profet Muhammed’s egne ord i hånden, at argumentere for at disse unge mennesker blot udfører deres religiøse pligt når disse ugerninger begås mod danskerne. Og hvis du er så vidende om koranen og din religion som dine indlæg giver indtryk af, ved du det også godt.

Samtidig må du også kunne forstå, at vi som ikke-muslimer naturligvis mest beskæftiger os med de forhold i islam som, om man så må sige, ‘kommer os ved’. Altså som direkte vedrører forholdet mellem muslimer og ikke-muslimer. Herunder emner som jihad, dhimmitude, kravet om islamisk overherredømme og den slags.

Det er derfor vi tager disse emner op når vi diskuterer islam. For mit eget vedkommende har jeg flere gange valgt at henvise til diverse ugerninger for at understrege en pointe; forklare hvad det er som visse muslimske grupper her i landet har gang i: at chikanere, true og kujonere danskerne til underkastelse, fordi det er hvad Muhammed selv befaler dem. For hvis man ikke kalder dyret ved sit rette navn, kan det aldrig bekæmpes! Første skridt er altid at sætte navn på, og det forsøger jeg så at gøre. De øvrige debattører som jeg nævnte ovenfor gør det samme; nogle mere sensationspræget end andre, men sådan vil det jo altid være!

Jeg kan forstå på dit indlæg at du er lidt træt af såvel tonen som indholdet i debatten. Nuvel. Jeg skal gerne, helt kvit og frit, give dig opskriften på hvordan Ummahen kan lukke munden på os. Det er faktisk slet ikke så svært. Jeg har lånt fem punkter fra den kendte amerikanske blogger, Robert Spencer, som dybest set går ud på at I skal begynde at opføre Jer ordentligt og være ordentlige mennesker! Hvis disse punkter opfyldes, er jeg overbevist om at AL islamkritik i denne verden vil forstumme og blive tavs. Hvad siger du til dét? Var dét ikke et tilbud?

Spencers egne indlæg om emnet kan bl.a. findes her, her og her. Min egen danske oversættelse (med personlige tilføjelser!) følger her:

1.

Fokuser Jeres vrede på muslimer der begår voldelige og afskyelige handlinger, ikke på ikke-muslimer der oplyser herom.


2. Tag helhjertet afstand fra ikke blot ‘terrorisme’, men også fra enhver hensigt om at erstatte vestlige, demokratiske forfatninger med sharia – selv med fredelige, ikke-voldelige midler. I forbindelse hermed bedes I klargøre hvad der menes med at dræbe uskyldige mennesker. Eksempelvis fastslå at man ikke er ‘skyldig’, blot fordi man er amerikaner, jøde eller dansker. Eller, som som den britiske imam Anjum Choudhry har udtrykt det: at alle ikke-muslimer er skyldige i ikke at være muslimer og derfor frit kan dræbes. (jeg formoder at han mener så længe de ikke har underkastet sig som dhimmier?)

3.Lær muslimer nødvendigheden af at kunne leve side om side med ikke-muslimer som ligeværdige, uden behov for muslimsk dominans, i al tid fremover.

4. indled og gennemfør intensiv undervisning i samtlige moskeer verden over imod teorierne om voldelig jihad og islamisk overherredømme.


5.samarbejd aktivt og proaktivt med vestlig lovhåndhævelse med at afsløre og pågribe jihadister blandt de muslimske fællesskaber i vesten.

Med andre ord: Meld islam ind i den civiliserede verden! Problemet med de fem punkter som jeg her opridser, er naturligvis at hvert enkelt af dem forudsætter at I sætter Jer i modsætning til såvel koranen som Muhammeds lære. Derfor kommer det nok ikke til at ske.

Og derfor har Du og dine trosfæller bare at finde Jer i at vi kritiserer Jer, mistænkeliggør Jeres dårlige opførsel og at vi i det hele taget er en pine i den bagerste legemsdel for Jer. For jeg skal hilse dig og sige, at muslimernes ringeagtende opførsel overfor danskerne, herunder de ting som du selv nævner i dit indlæg, også opleves af de fleste danskere som en ikke mindre pine i samme legemsdel. Og idet det jo trods alt er vores land og Jer der er de yderst uhøflige gæster, bør I glæde Jer over at det er alt hvad vi har gjort indtil nu!


mandag den 29. november 2010

Tyrkiet - ven eller fjende?

Oprindelig havde jeg ikke tænkt mig at skulle skrive indlæg om den nyeste offentliggørelse af Wikileaks-dokumenterne. Så langt fra! Men blandt dokumenterne var der nogle amerikanske observationer vedrørende Tyrkiet, som i skrivende stund endnu ikke er blevet refereret i de danske medier. Og så må vi andre jo træde til!


Ifølge tyske Der Spiegel, som har haft priviligeret adgang til dokumenterne, er den amerikanske regering skeptiske overfor Tyrkiets troværdighed som partner. Blandt andet viser dokumenterne, at landets premierminister Erdogan udelukkende får sine informationer fra stærkt islamistiske nyhedsmedier.


Dokumenterne viser ligeledes en bekymring over Tyrkiets ambitioner om at genoplive det Osmanniske Imperium.


Derudover dokumenteres også at en regeringsrådgiver overfor sin amerikanske samtalepartner har erklæret at Tyrkiet vil ‘tage Andalusien tilbage og hævne nederlaget i belejringen af Wien i 1683’. Af hensyn til eventuelle geografisk ukyndige læsere skal det tilføjes, at Andalusien altså er en sydligt beliggende spansk provins og feriemål for mange danskere!


Det er sandt nok at en regeringsrådgiver ikke er en minister, men ikke desto mindre er dette et yderst bemærkelsesværdigt udsagn som, Erdogans almindelige adfærd taget i betragtning, bør tages seriøst.


Afsløringerne er næppe overraskende for de, der som jeg selv er nyhedsnarkomaner og som forstår dels at læse indenad og dels at tænke over verdens gang. Ikke desto mindre er det en historie som det er yderst relevant at få frem, og så længe landets mainstreammedier holder sig tilbage, har jeg bestemt ikke noget imod at gøre mit!


søndag den 21. november 2010

Det ringeagtende tørklæde

Det hotteste indenrigspolitiske diskussionsemne i denne weekend, har været en genopblussen af debatten om tørklæder på sygehusene. Landets sundhedsminister, venstremanden Bertel Haarder, har i et svar til DF’eren Liselotte Brixt nemlig fastslået at patientens ret til frit sygehusvalg også gælder, hvis patienten nægter at lade sig behandle af en læge eller sygeplejerske som insisterer på at bære muhammedansk tørklæde. I tilfælde af akut indlæggelse har patienten således ret til at blive kørt med ambulance til et andet sygehus.


Reaktionerne fra muhammedanernes organisationer og deres tjenere på den politiske venstrefløj, har været helt efter bogen. Talsmanden for Muslimernes Fællesråd, Zubair Butt Hussain, har således karakteriseret den genopblussede debat som værende ‘ringeagt forklædt som debat’. Muslimernes tjenere i Socialdemokratiet og SF, udtaler at fagligheden må være det afgørende og at patienterne ellers bare må finde sig i forholdene.


Jeg vil gerne begynde med at fastslå, at jeg er enig i argumentet om at fagligheden bør være i centrum i vort sundhedsvæsen. Og netop derfor mener jeg at personalet ikke kan bære det muslimske tørklæde!


Det er der flere grunde til. For det første er tørklædet et ydre symbol på at personen som bærer det, underkaster sig koranens Sharialov. At hun betragter sharialoven som retningsgivende for sit liv. Og det er jo netop dét som er problemet og årsagen til at danskere med viden om tingene nægter at lade sig behandle af ‘sådan én’. Sagen er nemlig at koranen i almindelighed og shariaen i særdeleshed er ekstrem nedladende og hadefuld overfor alle ikke-muslimer. Vi er aber og svin, siges det. Og ultimativt er det enhver rettroende muslims religiøse pligt at dræbe alle os, der nægter at være såvel muslimer som dhimmier. Nu postulerer jeg ikke at muhammedanske læger og sygeplejersker nødvendigvis vil forsøge at dræbe deres patienter, men tørklædet og øvrige muhammedanske symboler viser at personen føler en dyb ringeagt overfor ikke-muslimer, betragter os som undermennesker (hvilket enhver der har studeret koranen og muslimsk historie i øvrigt kan bekræfte!) - med andre ord betragter sig selv som et herrefolk og vi andre, med et citat fra koranen, som aber og svin.


Og når man som læge eller sygeplejerske insisterer på at vise denne foragt overfor patienten ved at bære tørklæde eller andre symboler på et muhammedansk tilhørsforhold, tilsidesætter man netop fagligheden til fordel for sit ideologiske tilhørsforhold som medlem af det muslimske Herrefolk.


Med andre ord er det personen med tørklædet der viser ringeagt og tilsidesætter fagligheden, ikke de informerede borgere der nægter at lade sig behandle af en person, der betragter dem som mindreværdige væsener på niveau med aber og svin.


Personligt ville jeg aldrig tillade en person der erklærer sig som muslim hverken at bedøve mig, skære i mig eller på anden måde at komme i en situation hvor den pågældende får rådighed over mit liv og helbred. Og det glæder mig usigeligt at landets sundhedsminister har forstået denne utryghed, også selv om han selv er uenig heri.