søndag den 21. november 2010

Det ringeagtende tørklæde

Det hotteste indenrigspolitiske diskussionsemne i denne weekend, har været en genopblussen af debatten om tørklæder på sygehusene. Landets sundhedsminister, venstremanden Bertel Haarder, har i et svar til DF’eren Liselotte Brixt nemlig fastslået at patientens ret til frit sygehusvalg også gælder, hvis patienten nægter at lade sig behandle af en læge eller sygeplejerske som insisterer på at bære muhammedansk tørklæde. I tilfælde af akut indlæggelse har patienten således ret til at blive kørt med ambulance til et andet sygehus.


Reaktionerne fra muhammedanernes organisationer og deres tjenere på den politiske venstrefløj, har været helt efter bogen. Talsmanden for Muslimernes Fællesråd, Zubair Butt Hussain, har således karakteriseret den genopblussede debat som værende ‘ringeagt forklædt som debat’. Muslimernes tjenere i Socialdemokratiet og SF, udtaler at fagligheden må være det afgørende og at patienterne ellers bare må finde sig i forholdene.


Jeg vil gerne begynde med at fastslå, at jeg er enig i argumentet om at fagligheden bør være i centrum i vort sundhedsvæsen. Og netop derfor mener jeg at personalet ikke kan bære det muslimske tørklæde!


Det er der flere grunde til. For det første er tørklædet et ydre symbol på at personen som bærer det, underkaster sig koranens Sharialov. At hun betragter sharialoven som retningsgivende for sit liv. Og det er jo netop dét som er problemet og årsagen til at danskere med viden om tingene nægter at lade sig behandle af ‘sådan én’. Sagen er nemlig at koranen i almindelighed og shariaen i særdeleshed er ekstrem nedladende og hadefuld overfor alle ikke-muslimer. Vi er aber og svin, siges det. Og ultimativt er det enhver rettroende muslims religiøse pligt at dræbe alle os, der nægter at være såvel muslimer som dhimmier. Nu postulerer jeg ikke at muhammedanske læger og sygeplejersker nødvendigvis vil forsøge at dræbe deres patienter, men tørklædet og øvrige muhammedanske symboler viser at personen føler en dyb ringeagt overfor ikke-muslimer, betragter os som undermennesker (hvilket enhver der har studeret koranen og muslimsk historie i øvrigt kan bekræfte!) - med andre ord betragter sig selv som et herrefolk og vi andre, med et citat fra koranen, som aber og svin.


Og når man som læge eller sygeplejerske insisterer på at vise denne foragt overfor patienten ved at bære tørklæde eller andre symboler på et muhammedansk tilhørsforhold, tilsidesætter man netop fagligheden til fordel for sit ideologiske tilhørsforhold som medlem af det muslimske Herrefolk.


Med andre ord er det personen med tørklædet der viser ringeagt og tilsidesætter fagligheden, ikke de informerede borgere der nægter at lade sig behandle af en person, der betragter dem som mindreværdige væsener på niveau med aber og svin.


Personligt ville jeg aldrig tillade en person der erklærer sig som muslim hverken at bedøve mig, skære i mig eller på anden måde at komme i en situation hvor den pågældende får rådighed over mit liv og helbred. Og det glæder mig usigeligt at landets sundhedsminister har forstået denne utryghed, også selv om han selv er uenig heri.Ingen kommentarer: