torsdag den 6. januar 2011

Jalousidrab i Danmark og æresdrab i islam

Bloggeren ‘barmhjertighedensprofet’, har under overskriften ‘jalousidrab og æresdrab - islam og mænd’, begået en i øvrigt læseværdig artikel omkring æresdrab. Ikke mindst henviser han til at der også har været tilfælde med danske mænd som i følelsesmæssig affekt har taget livet af deres koner eller kærester. Muslimer er derfor ikke alene om den slags, mener han - og slutter så af med en påstand om at islam ikke accepterer æresrelaterede drab. Det sidste punkt mener jeg at kunne dokumentere ikke er helt korrekt, og det er derfor jeg skriver dette indlæg!


Lad os begynde med at være enige om, at jalousidrab på kærester og ægtefæller desværre ikke er ualmindelige i denne verden, og at det foregår blandt mennesker af alle religionsopfattelser og fra alle kulturer. Så langt er vi særdeles enige!


Men når vi her i landet taler om æresdrab, menes der almindeligvis tilfælde, hvor en familie rotter sig sammen om at dræbe ét af familiens børn, typisk en datter, for at have brudt reglerne. Eksempelvis ved at have fået en ikke-muslimsk kæreste, ved at nægte at gifte sig med dén person som hendes far har bestemt for hende (solgt hende til?), fordi hun vil forlade islam eller fordi hun har et for ‘vestligt’ livssyn -hvilket jo kan dække over mange ting!


I modsætning til ‘konedrabene’, er dette en type drab som typisk begås efter samråd i familien og efter en vis overvejelse. Den danske sag omkring pigen Ghazala er et godt eksempel herpå. I modsætning til manden, der dræber konen og elskeren efter at have fundet dem i seng sammen, er der således ikke tale om en handling begået i affekt, men derimod en velovervejet og på forhånd planlagt forbrydelse.


De danske myndigheder har desværre været nødsaget til at beskytte temmelig mange muslimske piger, som på denne måde er truet af deres familier, fordi de på den ene eller anden måde er blevet for ‘integrerede’.


Denne type drab er bestemt ikke almindelige blandt jøder, kristne eller andre med rødder i den vestlige, civiliserede verden. Mig bekendt er dette en uvane som muslimerne er de eneste i denne verden der dyrker! Med muslimernes nylige tilstedeværelse i Vesten, er dette blevet et problem som vestlige domstole med jævne mellemrum er nødsaget til at tage stilling til. Vi møder ofte sagerne i medierne; hvad den slags angår, er Verden blevet ganske lille!


Men ikke nok med det, men muslimske fædre og brødre der måtte have lyst til at aflive en datter eller søster, kan med forholdsvis sindsro gøre dette med opbakning i deres muslimske tro.


Således vil jeg anbefale at slå op i den anerkendte muslimske lovbog ‘Reliance of the Traveller’ og finde bog O, der bærer titlen ‘Justice’ (retfærdighed). I afsnit 1 under overskriften "Who is Subject to Retaliation for Injurious Crimes," (hvem er berettiget til gengældelse for æres-forbrydelser) i afsnit 01.1 læse følgende: "Retaliation is obligatory ... against anyone who kills a human being purely intentionally and without right...": (gengældelse er obligatorisk mod enhver der med fuld overlæg dræber et menneske uden ret dertil).


Lidt længere nede, i afsnit 01.2, klargøres det så hvem der IKKE skal udsættes for gengældelse. Her er der en liste over tilfælde som IKKE skal gengældes, herunder fastslås det blandt andet med vanlig muslimsk tolerance, at en muslim der dræber en ikke-muslim ikke skal udsættes for gengældelse - og under punkt 4 finder vi så følgende: "(4) a father or mother (or their fathers or mothers) for killing their offspring, or offspring's offspring" (en far eller mor, eller deres far eller mor, for at dræbe deres afkom eller afkommets afkom).


Så vidt jeg ved, er islam således den eneste religion i denne Verden, der billiger forældre eller bedsteforældre at dræbe deres afkom. Og det er just denne kendsgerning der gør, at de muslimske æresforbrydelser der kommer til offentlighedens kendskab, får så stor opmærksomhed i den danske og vestlige offentlighed som tilfældet er. For de fleste af os finder det altså forfærdeligt, barbarisk og direkte afskyeligt at dræbe sin egen datter eller søster blot fordi familien ikke bryder sig om hendes kæreste! Ja, faktisk finder vi det afskyeligt under alle omstændigheder!


For læsere der ikke måtte være bekendt hermed, skal det til slut tilføjes at den islamiske lovbog ‘Reliance of the Traveller’ er et klassisk muslimsk lovværk. Min udgave er den fra 1994, og i bogens indledning er der en anbefaling fra det kendte al-Azhar universitet i Cairo. Dette universitet er det mest prestigefyldte i den islamiske verden med hensyn til studier i islamisk teologi og dermed beslægtede emner. Bogen betragtes almindeligvis som det bedste og mest fyldestgørende islamiske lovværk, der findes på engelsk. Der er således grund til at betragte den som værende såvel troværdig som alment accepteret!


Til slut skal jeg tilføje, at det er fristende at give barmhjertighedensprofet ret i hans ønske om at kvinder bør være mere opmærksomme på den effekt de har på mænd. Men jeg vil dog gerne slå fast, at det kun sjældent er sådan at mænd er stakkels, uskyldig ofre for disse ubetænksomme kvinder. Vi er også selv ansvarlige for den måde hvormed vi reagerer på - både følelsesmæssigt og i vore handlinger. Husk på at enhver bevidst handling vi som mennesker foretager, er et resultat af et valg, en beslutning. Vi er derfor selv ansvarlige og kan derfor ikke bare skyde skylden på hverken smukke eller ubetænksomme kvinder :)


Hver for sig kan vi kun være ansvarlige for os selv, aldrig for andre menneskers mere eller mindre rationelle reaktioner.


Og heldigvis for det!

Ingen kommentarer: