mandag den 7. februar 2011

Islam er kernen i kristenforfølgelserne!

Jeg har i tidligere indlæg omtalt Naveed Baig’s temmelig uislamiske sans for humor. Igen og igen fremturer han nemlig med påstande om islam, der er så åbenlyst usande at der umuligt kan være tale om andet end et udslag af mandens humoristiske sans!


Seneste eksempel på imamens humor (eller bevidste løgne, som en kommentar til hans indlæg skrev!), fremkom på Religion.dk den 28. januar. Da påstod den gode imam nemlig at de kristenforfølgelser, vi er vidne til i mellemøsten, intet har med islam at gøre. Vi skal bildes ind, at religionen islam ikke opfordrer til hverken kamp mod, undertrykkelse eller forfølgelse af ikke-muslimer. Hvilket selvfølgelig er løgn og arabisk - det véd enhver der nogensinde har gidet læse Koranen!


Imam Baig har ellers gennem en årrække gjort en indsats for at bilde danskerne ind, at han er et hyggeligt, ordentligt og fredeligt menneske, der stort set deler vore værdier og som man kan være tryg ved. Men også dette er taqyia!


Jeg skal her give to helt konkrete eksempler på, hvorfor det vil være forkert at betragte imam Baig som en hyggelig og uskadelig fætter.


Det første eksempel skete for år tilbage, hvor Baig blev citeret for, i forbindelse med et islamistisk møde på Nørrebro at sige, at muslimer der forlader islam bør dræbes. Imam Baig har aldrig formået troværdigt at tilbagevise denne påstand, ejheller mig bekendt at redegøre tilfredsstillende for hans holdning til tidligere muslimer, der har forladt islam. Derfor skal jeg nu direkte opfordre ham til, klart og utvetydigt, at redegøre for sin holdning til de såkaldte apostater’s retsstilling i et islamisk samfund. Taget i betragtning at disse apostater også i Danmark udsættes for forfølgelse, trusler og vold, er såvel hans som andre imamers holdning til dette spørgsmål af vital betydning. Traditionel, islamisk teologi kræver at apostater fra islam skal dræbes - hvad er imam Baig’s holdning til den sag? Eller til straffeforanstaltninger mod apostater i det hele taget?


I 2006 skrev imam Baig i sin bog ‘Muslimsk-dansk dagbog’, at han glædede sig til at studere på et islamisk institut i Leicester i England. Det pågældende institut er underlagt den ekstremistiske bevægelse Jamaat-e-Islami, hvis navn burde være mange danskere bekendt. Det var nemlig selvsamme bevægelses ungdomsorganisation, der i sin tid som de første satte en pris på Muhammed-tegnernes hoveder.


At Naveed Baig åbenbart henter sin teologiske påfyldning hos den slags mennesker, burde i virkeligheden diskvalificere ham fra ethvert ordentligt selskab. Under alle omstændigheder diskvalificerer det ham fra sandfærdigt at smykke sig med den (for muslimer!) lidt underlige betegnelse ‘moderat’.


Når man på dansk anvender det gode udtryk at tage noget ‘med et gran salt’, kan man således roligt tage et helt kilo med, når man læser imam Baig’s taqyia her på portalen og andre steder!


Men hvad så med det helt konkrete tilfælde - muslimernes forfølgelser af kristne i mellemøsten - og for øvrigt også i visse dele af Danmark, således som medierne har afdækket det. Kan det virkelig være sandt, som den ‘hyggelige’ imam skriver, at dette intet har at gøre med islam?


Tjah. Man kunne selvfølgelig begynde med et kig rundt i den muslimsk dominerede del af verden. Så ser man tydeligt at islam er i en udryddelseskrig mod resten af verden - men dog først og fremmest kristne. De utallige tilfælde af diskrimination, ydmygelser, vold, kidnapninger, tvangskonversioner og drab er så vidt udbredte og systematiske, at man med rette kan anvende betegnelsen ‘det nye holocaust’. Den væsentligste forskel er i virkeligheden blot, at bødlerne ikke længere dræber under hagekorset, men under den islamiske halvmåne. Og at morderne ikke dræber på Førerens befaling, men på Muhammeds - Muhammed, den falske profet!


Man kunne også stille imamen et ganske simpelt pørgsmål. Kan han henvise til blot ét enkelt tilfælde i verdenshistorien, hvor et muslimsk styre har accepteret tilhængere af andre religioner som ligeværdige borgere, med på alle måder ligeværdige rettigheder i forhold til muslimerne? Næh. Koranen siger ‘dhimmi’ og koranen siger ‘jiziya’ - og selv om adminstrationen er forskellig fra land til land, er principperne gældende i hele den islamiske verden.


Al Capone kaldte det beskyttelsespenge. Muhammed kaldte det jiziya. Men forskellen er ens!


Hvad mener imam Baig mon det skyldes, at muslimer ikke kan leve side om side med ikke-muslimer, uden krav om islamisk dominans, i al tid fremover?


Vi i Vesten betragter det som en selvfølge, at muslimer er medborgere på lige fod med vi andre, mens muslimernes religion kræver at vi skal undertrykkes, slavebindes af muslimer og kaldes dhimmier. Og hvis vi nægter dette - så dræbes. Dette viser at islam er barbarisk og at den vestlige civilisation er klart, moralsk overlegen.


Men man kan selvfølgelig også bare slå op i koranen. Så opdager man, at koranen for en stor dels vedkommende handler om os ‘vantro’. og det er altså ikke gode nyheder, den falske profet og massemorder Muhammed har til os! Blandt andet viser koranen i detaljer, hvordan det muslimske samfund skal møde ‘vantro’. Først skal vi inviteres til islam. Koranen siger nemlig klart at der ikke må føres krig mod os med mindre vi er blevet opfordret til ‘omvendelse’. Dernæst skal de af os der ikke vil være med på dén galej, bekæmpes. Tredje punkt er at hvis man er dum nok til at konvertere eller overgive sig, skal kampen ophøre. Fjerde punkt er, meget logisk, at de af os der både nægter at konvertere og overgive os, skal dræbes.


Ultimativt er det islams selverklærede opgave at dræbe alle de ikke-muslimer, der ikke vil konvertere. Det kan man se ved, at en anden falsk muslimsk profet, Isa, ifølge en Hadith en dag skal vende tilbage til Jorden for at knække alle kors, dræbe alle svin og myrde alle kristne.


Hvis tilhængere af andre religioner end islam i et nyligt muslimsk erobret land, accepterer den ydmygende dhimmi-status og betaler den befalede ekstra-skat, skal de have lov at leve. Indtil videre! Men kun så længe muslimerne mener at de er undertrykte og kuede nok! Blandt andet forbydes ikke-muslimer at diskutere deres tro offentligt. Det er derfor at en kvinde som Asia Bibi (og mange andre med hende!) i imam Baig’s hjemland Pakistan er blevet dømt til døden, blot for at nævne et eksempel.


Og her er det så at vi kommer til de nylige begivenheder i blandt andet Egypten og Irak. Terrorbomberne mod kirker i de to lande, undskyldes jo som bekendt med, at en temmelig mainstream muslimsk gruppe ved navn al-Qaeda, mente at betingelserne for de kristnes ‘beskyttelse’ var brudt i de to lande. Derfor angrebene!


Naveed Baig’s eget hjemland Pakistan er for øvrigt kendt for at være ét af de værste hvad angår overfald, kidnapninger og drab på kristne - tilsyneladende med myndighedernes stiltiende billigelse. Så længe drabene og kidnapningerne foregår enkeltvis og ikke i ‘bundter’, forstås!


Så jo, Imam Baig, undertrykkelsen af og angrebene på kristne i hele den muslimske verden har i høj grad noget at gøre med islam. Faktisk er islam selve kernen i det der foregår! På samme måde som at krig mod den del af verden som ikke styres efter islamiske regler er et grundlæggende princip i islam (jihad!), er undertrykkelse af og i visse tilfælde drab på blandt andet kristne, ligeledes en del af islam.


Rent faktisk vil jeg tillade mig at stille spørgsmålstegn ved, om islam overhovedet bør omtales som en religion, når der så tydeligt er tale om en ideologi, en politisk teori. Åndsbeslægtet med nazismen og med samme diabolske, åndelige ophav ganske vist - men stadig blot en ideologi.


1 kommentar:

man with desire sagde ...

Islam Koranen Muhammed falsk profet: http://www.jariiivanainen.net/muhammad.html