fredag den 4. marts 2011

Fuldt påklædt og vågen tilstand!

"Hvis Thomas Blachman får en dom for det her, så har vi genoprettet den retstilstand, som vi gerne vil have. Mange af os har dog indtryk af, at retstilstanden er uretfærdig i øjeblikket. Hvis han ikke bliver dømt, så kan vi vise, at det sjældent er grisefarvede danskere, det går ud over her i landet. Og det viser, at loven ikke er lige for alle," siger Dan Ritto.


Sådan blev jeg i går citeret for at sige til JyllandsPostens netavis. Som de fleste sikkert kan gennemskue, er udtalelsen noget uforståeligt sludder. Jeg skal ikke kunne sige om det var journalisten der fik ordene forkert ned på blokken, eller om det var mig der sludrede. Det sidste er afgjort en mulighed, idet interviewet forstyrrede mig midt i min søvn. Sådan kan det jo gå for enhver! Det er derfor kun rimeligt, at der på flere kommentatorfelter rundt omring i cyberspace er blevet gættet på hvad jeg siger.


Her følger derfor en oversættelse: “Hvis Blachman får en dom for det her, så har vi fået genoprettet den retstilstand som vi gerne vil have. Nemlig lighed for loven, uanset hvem man er. Mange af os har indtryk af at retstilstanden er uretfærdig, idet majoritetsbefolkningen ikke beskyttes af anklagemyndigheden’s praksis. Hvis han ikke bliver dømt, så kan vi bruge det til at påvise at loven ikke er lige for alle.”


Desuden er jeg citeret for ordet ‘grisefarvede’. Dette ord er naturligvis upassende, og hører ingen steder hjemme. Det beklager jeg meget. Det er for øvrigt heller ikke et udtryk, som jeg normalt anvender. Måske tænkte jeg i min søvnighed på den kulturpersonlighed, som for år tilbage anvendte ordet på direkte TV. Ordet er på enhver måde upassende, og som sagt beklager jeg meget.


Jeg har herefter truffet den meget professionelle beslutning fremover kun at give telefoninterviews til medierne, når jeg både er fuldt påklædt og i vågen tilstand!


onsdag den 2. marts 2011

Blachman og racismen

Sammen med kunstneren Firoozeh Bazrafkan, har jeg i dag politianmeldt Thomas Blachman fra X-factor for racistiske ytringer efter straffelovens paragraf 266b. Nedenstående er et fælles blogindlæg, begået af Firoozeh & mig i fællesskab, hvori vi forklarer baggrunden for anmeldelsen:I forbindelse med en udsendelse af TV-underholdningsprogrammet ‘X-factor’, udtalte én af dommerne, Thomas Blachman, til dagbladet BT: “- Jeg følte, det var min pligt at bemærke over for danskerne. Jeg kunne jo bare se, at der stod 10 blegnæb, som var gået videre, mens der kun var DeeVibez og Ercan i farezonen”


Denne udtalelse finder vi er overordentligt forhånende overfor den danske befolkning, og derfor har vi meldt Thoms Blachman til politiet efter straffelovens paragraf 266b. Det har vi gjort, fordi vi begge som danskere har følt os overordentligt forhånede og nedværdigede af Blachman’s udtalelser. Vi mener nemlig, at udtrykket ‘blegnæb’ fuldt ud matcher og ligger på linje med det normalt strafbare udtryk ‘perker’, der i almindelighed opfattes som nedværdigende og yderst nedsættende. Derudover er udtalelse tydeligt beregnet til til udbredelse i en videre kreds, idet ordene faldt i et interview med en journalist fra dagbladet BT.


Dette mener vi, på trods af at vi begge er principielt modstandere af selvsamme paragraf. Som udgangspunkt er det nemlig vores holdning, at loven her i landet bør være lige for alle - uanset hvem man er og hvem man forhåner!


Her er problemet naturligvis at den praktiske gennemførelse af racismeparagraffen desværre ikke administreres ens for alle. Eksempelvis er det helt tydeligt, at forhåninger og nedværdigelser rettet mod indvandrergrupper eller muslimer, ganske ofte ender med tiltale, mens udtalelser rettet mod den danske befolkning aldrig tiltales. I et land med tradition for lighed for loven, finder vi denne praksis temmelig problematisk.


Et andet og meget alvorligt problem er efter vores mening at loven indfører det nazistiske udtryk ‘race’ i dansk lovgivning. Den slags opdelinger af mennesker har ingen plads i det danske samfund, og bør bekæmpes hvor og når det antræffes. Ordets anvendelse i racismeparagraffen medvirker således til at opretholde de kløfter, som det er lovens hensigt at undgå.


Og til slut er det efter vores mening ganske tydeligt, at racismeparagraffen alt for ofte anvendes som en metode til at lukke munden på politiske modstandere - ikke mindst når disse er modstandere af indflydelse til islam i det danske samfund.


Alt i alt ser vi meget gerne racismeparagraffen endeligt fjernet fra dansk lovgivning. men så længe loven er gældende, skal den opretholdes og gælde for ALLE - uanset hvilket grundsynspunkt til forholdet mellem indvandrere og danskere man måtte have. Derfor finder vi at Thomas Blachman bør tiltales og dømmes for racisme efter hans udtalelser til BT den 11. februar i år.


Firoozeh Bazrafkan & Dan Ritto