torsdag den 5. maj 2011

Sherin Khankan's taqyia

I sidste uge, måtte trofaste læsere af Kristeligt Dagblad’s internetportal lægge tålmodighed til Sherin Khankan’s hvidvaskninger af islam’s sharialovgivning. Og som sædvanlig var fruens indlæg præget af bortforklaringer, selvmodsigelser og direkte usandheder.


Sherin Khankan er en kvinde, som har gjort det til en karriere offentligt at ytre de mest uhyrlige selvmodsigelser. På den ene side påstår hun at Koranen og den heraf udledte sharialovgivning er givet af Gud, evig og uforanderlig. For så i næste åndedræt at påstå at mennesker i øvrigt kan bøje og ændre shariaens regler efter forgodtbefindende - for eksempel ved at gøre sharia demokratisk efter europæisk standard eller civiliseret, tilpasset det moderne menneske. Naturligvis kan begge udsagn ikke være sande, men det holder ikke Sherin Khankan tilbage.


Sherin Khankan har også gjort det til en karriere at holde sine udtalelser på et abstraktionsniveau, som gør de fleste af hendes udsagn fuldstændigt uforpligtende og betydningsløse. Det lyder godt, men betyder ingenting - og i det omfang de giver mening, er hendes udsagn endda direkte usande. Derudover er hun også kendt for at deltage i demonstrationer arrangeret af Hizb ut Tahrir.


Men, nuvel. Lad os nu se på Khankans påstand - at shariaen sagtens kan eksistere i en moderne, europæisk virkelighed - og at den endda allerede gør det! Dette er to åbenlyse usandheder, men lad os begynde med den sidste.


Dét som man kalder for sharialoven, er en konstitution for et muslimsk samfund - for en statsdannelse efter religiøse forskrifter. Shariaen indeholder således forskrifter for regeringens førelse, regler for krig, detaljerede anvisninger for samfundets opbygning - foruden meget detaljerede bestemmelser for borgernes private liv og levned. Helt ned til regler for med hvilken hånd man skal tørre sig bagi efter toiletbesøg!


Sharialoven er således en pakke - og INGEN lever efter shariaen, med mindre der er en muslimsk stat. Det er naturligvis muligt at plukke enkelte elementer ud og leve efter disse, men det skaber ingen sharia. Man kan således både tørre sig bagi med venstre hånd, lade sig vie af en imam, ordne sine bankforretninger efter koranens bestemmelser eller slagte sine geder halal - men det betyder altså ikke at man lever efter sharia. Sharia forudsætter en muslimsk ledet stat, med sharia som grundlov, for at være sharia. Og en sådan statsdannelse eksisterer ikke i Europa!


Men nuvel, lad os gå videre til Khankan’s påstand om at sharialoven sagtens kan fungere i et moderne Europa. Her kunne det være interessant, såfremt Sherin Khankan ville lade sig lokke til at være lidt mere konkret med hensyn til hvilke sharia-retslige bestemmelser hun ønsker indført i Vesten. Vil hun have Polygamiet udbredt i Europa? Hvad med utroskab - vil hun også gøre det forbudt? Piskeslag eller en eventuel amputation?


Med hensyn til demokratiet er det jo sådan her i Europa, at vi har indrettet vore politiske og juridiske systemer efter principper som én mand (kvinde) – én stemme, og at alle er lige for loven. Alle, uden undtagelse! Ingen får hverken flere eller færre rettigheder i forhold til loven ved at være hverken mand eller kvinde, kristen eller muslim, jøde eller hindu, asatroende eller ateist. Alle er vi lige for loven. Tilsvarende gør sig gældende når vi vælger vore ledere. Heller ikke dér gøres der forskel, udover den enkelte vælgers præferencer når krydset skal sættes.


Netop dette princip gør at et samfund regeret efter islamiske principper aldrig kan være demokratisk og i overensstemmelse med europæiske principper. For sharia-loven forlanger jo at muslimer skal regere uindskrænket, tilhængere af anerkendte religioner skal undertrykkes (‘de skal føle sig undertrykte’, udtaler Muhammed selv!) og have dhimmi-status. I retten tæller kvinder kun det halve af mænd, selv hvis de er muslimer. Ikke-muslimer tæller endnu mindre, og de kan aldrig vidne mod muslimer.


Hvis man skal tage Sherin Khankan’s påstand om islams kompatibilitet med demokrati alvorligt, skylder hun os derfor en forklaring på hvordan hun forestiller sig at begreber som ‘dhimmi’ og ‘jiziya’ kan forenes med den demokratiopfattelse som vi har i Vesten. Hun skylder os også at forklare, hvordan hun vil bære sig ad med at fastholde princippet om lighed for loven i forhold til shariaens ufravigelige krav om islamisk overherredømme.


Dog har Sherin Khankan ganske aldeles ret i at visse af Koranens bestemmelser fortolkes forskelligt, alt efter hvilket muslimsk ledet land man retter blikket mod. Det klassiske eksempel er forholdet til dødsstraffen. Dødsstraf eksekveres nemlig vidt forskelligt i de enkelte lande. Hvilken model er det lige at Sherin Khankan ønsker at indføre i Europa: steninger som i bla. Somalia, halshugninger som i Saudi Arabien eller hængninger fra en kran, som det udføres af islamismens avantgarde - Ayatollaherne i Iran?


I det hele taget skylder Sherin Khankan os stadig en del forklaringer. Desværre må man formode at fruen fortsat bevidst vil søge at undgå konkrete udsagn. Og det vil hun, fordi hun godt selv er klar over at hendes projekt er at udsprede løgne, Taqyia, til de vantro. Det vil sige jeg selv og det store flertal af læserne! Og de løgne udspredes bedst ved ikke at være alt for konkret.


Til slut vil jeg gerne kommentere Sherin Khankan’s andet debatindlæg fra den seneste uge - nemlig et blogindlæg under titlen ‘antiislamisk retorik er vor tids antisemitisme’. I dette indlæg fremkommer hun med den politisk korrekte traver om, at ikke-muslimers kritik af islam i virkeligheden er vor tids antisemitisme. Også her tager Sherin Khankan ganske aldeles fejl. For vor tids antisemitisme er nemlig... antisemitisme! Jeg vil gerne opfordre Sherin Khankan til at undersøge årsagerne til at jøder flygter i stort tal fra det muslimsk dominerede Malmø. Jeg vil også gerne opfordre hende til at undersøge årsagerne til at den jødiske skole i København er omgivet af såvel vagter som høje sikkerhedshegn - hvem er det lige de beskytter sig mod? Mon det er fanatiske lutheranere, der har tvunget det jødiske samfund til dette drastiske skridt? Eller er det mon Sherin Khankan’s egne ‘fredelige og tolerante’ trosfæller, der truer, overfalder og chikanerer jøderne?


Nej, nutidens antisemitter er som de har været siden Muhammeds dage. Tilhængerne af islam. Og hvis man er i tvivl om hvorfor, behøver man blot læse koranens beskrivelse af kristne og jøder som ‘aber og svin’.


Påstanden om islamkritik som nutidens antisemitisme, er således ikke bare usand. Den er også direkt usmagelig - et forsøg på at lade bødlerne fremstå som ofre.


Føj!


Ingen kommentarer: