tirsdag den 6. september 2011

Burka-lov handler ikke om religionsfrihed!

Siden april i år har det været forbudt at bære burka i det offentlige rum i Frankrig. De første anholdelser har allerede fundet sted, og flere vil følge. Flere andre europæiske lande er på vej med en tilsvarende lovgivning, og her i landet dukkede diskussionen kortvarigt op i løbet af sommeren - indtil valgfeberen tog over.

Selv forstår jeg at det er et emne som det kan være vanskeligt at tage stilling til. Der er nemlig tale om to modsatrettede principper - principper, som begge er helt grundlæggende for vort samfund. På den ene side er der forholdet til den offentlige orden. Behovet for at kunne identificere mennesker der færdes offentligt. Forståelsen for at i et samfund baseret på gensidig tillid, er det afgørende at tilliden går begge veje - dvs at som et tegn på tillid, viser vi som et absolut minimum hinanden vore ansigter. Det andet grundlæggende princip er den danske frihedstradition.

Hvad jeg derimod IKKE kan få øje på, er den påstand der så ofte nævnes i debatten herhjemme - nemlig at et burka-forbud vil være en krænkelse af retten til uhindret at dyrke sin religion. For det er der på ingen måde tale om! Tværtimod kender jeg ikke til at der skulle være en religion nogetsteds i verden, der påbyder dens kvindelige udøvere at iklæde sig villatelte i det offentlige rum!

Heller ikke islam, som jo er den religion der henvises til. I modsætning til kristendommen, er islam nemlig en religion der udelukkende henholder sig til religionsstifterens skriftlige efterladenskaber, når der gives religiøse påbud. I kristendommen er vi jo sådan stillet, at dels efterlod Jesus intet skriftligt materiale fra egen hånd, og dels var kristendommens tidlige spredning for det meste baseret på en mundtlig overlevering af troen. Under Helligåndens vejledning, naturligvis! De første flere hundrede år fandtes der ganske enkelt ikke en samlet bibel - og den var slet ikke almindeligt udbredt! I kristendommen findes der derfor et andet forhold til tradition end tilfældet er i islam.

Og intetsteds i islams kilder, hverken i koranen eller så vidt jeg ved i haditherne, gives der et påbud om at kvinder skal iklæde sig hverken villatelte eller burkaer. Denne særegne påklædning er et resultat af visse stammetraditioner fra mellemøsten og nordafrika, men er ikke religiøst bestemt. Det er således ikke korrekt at henvise til religionsfriheden, når talen kommer på burkaforbud i det offentlige rum.

At bære burka er en stammetradition, ikke et religiøst påbud. Derimod findes der andre religiøse påbud fra såval koranen som haditherne. Påbud, som i høj grad vil være skadelige for den offentlige orden, hvis de skulle tillades med religionsfriheden som begrundelse.

Der er påbud om at dræbe alle jøder og andre vantro, hvis de nægter at konvertere til islam.

Der er en stående tilladelse til muslimske mænd til at voldtage ‘vantro’ kvinder, der færdes offentligt uden en mandlig ledsager, der er stor og stærk nok til at forsvare hende.

Under visse betingelser er det tilladt muslimer at tilfangetage ‘vantro’ og enten selv holde dem som slaver eller sælge dem som sådanne.

Der er et direkte krav om at alle muslimer i hele verden skal føre krig mod ‘vantro’ indtil de enten overgiver sig og betaler beskyttelsespenge (Jiziya) og bliver dhimmier, eller bliver muslimer.

Utroskab skal høre under den offentlige retspleje, og kvinden i forholdet skal modtage 100 piskeslag.

Og i modsætning til det med burkaerne, er de ovennævnte konkrete, religiøse krav som den falske profet Muhammed i sin koran udtrykkeligt har påbudt alle muslimer til evig tid at overholde.

Jeg er derfor meget bekymret over at der her i landet findes ‘gutmenchen’ der, med religionsfriheden som argument, uden videre afviser at lovgive om en praksis (burkaen) som må formodes at være til fare for den offentlige orden - og som under alle omstændigheder er kvindeundertrykkende. Bekymret, fordi der i islam findes så mange andre religiøse påbud om ting som er forbudt for vi andre - herunder drab, voldtægt, røverier og den slags.

Men sandheden er selvfølgelig at vi i Danmark gudskelov ikke har absolut religionsfrihed. Vi har en religionsfrihed der ifølge Grundlovens § 67 giver borgerne ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Denne paragraf giver ikke borgerne her i landet ubegrænset religionsfrihed, kun frihed så langt at dét som læres eller foretages ikke strider imod sædeligheden eller den offentlige orden. Og heldigvis for det! For absolut religionsfrihed ville give muslimer ret til at myrde, voldtage røve og piske efter den islamiske religionsstifters befaling. Den slags handlinger vil i meget høj grad stride mod den offentlige orden her i landet, og er derfor forbudt i straffeloven - både for muslimer og for normale mennesker!

Og med hensyn til burkaerne? Tjah, et burkaforbud handler som nævnt slet ikke om religion, men om noget helt andet. Den offentlige orden, blandt andet. Og om i hvilket omfang mellemøstlige stammetraditioner skal have lov til at præge det offentlige rum her i landet. Men selv hvis det havde været et spørgsmål om religion, ville hensynet til den offentlige orden stadig have forret.

Og heldigvis for det!

Ingen kommentarer: