lørdag den 3. september 2011

Hetzen fra rød blok

Jeg er bekymret over tonen i debatten. For slet ikke at tale om hetzen mod vore medmennesker! Ikke mindst er jeg bekymret, fordi de mange hadefulde og fordomsfulde udtalelser, som de røde partier retter mod grupper i vort samfund, af svage sjæle kan opfattes som slet skjulte opfordringer til voldsanvendelse eller dét der er værre.

Den hetz jeg taler om, er naturligvis de røde partiers evindelige og urimelige hetz mod vore højtlønnede medborgere og landets banker. Der er snart intet ondt de ikke er skyldige i, ingen mangel i vort gældfærdssamfund (undskyld, velfærdssamfund!) som disse forskrækkelige mennesker ikke har har et personligt ansvar for. Hver eneste én af dem! Alt lige fra ventelister på hospitalerne, SOSU’ernes stress og dårlige PISA-målinger. Dette lille mindretal i vort samfund, der skamløst vover at modtage alt for høje gager, skal derfor jages, stresses og udplyndres - til det fælles bedste, forstås!

I hvert fald hvis de røde kommer til fadet! Forestiller man sig virkelig at kunne skabe vækst ved at gøre livet surt for de dygtige og initiativrige?

Hvad de røde har tænkt sig at stille op med disse tilsyneladende umennesker når de er færdige med at udplyndre dem, vides ikke. Det taler ingen om. Måske skal landets direktører og bestyrelsesmedlemmer, aktionærer og hvad der ellers findes af lede kapitalister sendes i arbejds- og omskolingslejr, hvor de kan lære at blive bistandsklienter og pedelmedhjælpere i aktivering. Have fjernet al intelligens, initiativ og virkekraft, så de bedre kan passe ind i det socialistiske idealsamfund.

Men de røde partier mangler altså at give os et svar. Hvad vil man stille op med direktørerne efter de er blevet udplyndrede? Eller mere realistisk: Hvordan tror de selv at det kan lykkes dem (de røde, altså!) at holde hjulene i gang her i landet, når først alle de veluddannede og højtlønnede har vinket fædrelandet farvel og søgt andre græsgange? Forestiller de sig et samfund, hvor 90 procent af befolkningen skal være i aktivering og offentlig ansættelse - indtil det også lykkes at få skovlen under de sidste 10 procent?

For det vil blive konsekvensen hvis man jager de dygtige (og derfor højtlønnede!) på porten, tag endelig ikke fejl af dét. Så lukker virksomhederne i det private erhvervsliv én efter én.

Hvordan ‘rød blok’ har tænkt sig at klapjagten på de højtlønnede skal kunne styrke samfundets fælles økonomi, er mig en gåde.

Ingen kommentarer: