fredag den 21. oktober 2011

Islamforsker hylder Osama bin Laden i anonym blog

Sådan lyder overskriften på en stort opsat artikel i dagens udgave af Dagbladet Politiken. Artiklen handler om en phd-studerende på Aarhus Universitet, og hyldesten fandt sted på Eftertanke. Kaspers blog, kaldet barmhjertighedensprofet, er nu blevet slettet, så i stedet henviser jeg til mit eget svar til Kaspers hyldest fra den 3. maj. Som det fremgår af mit indlæg, har Kasper Mathiesens identitet som manden bag ‘barmhjertighedensprofet’ været kendt af offentligheden i mere end fem måneder. Men nu er dagspressen så kommet med ind over, og med den også et krav om offentlig stillingtagen fra såvel bloggeren selv som hans arbejdsgiver, Aarhus Universitet.


Selv påstår Kasper Mathiesen overfor Politiken at han ikke hyldede bin Laden, men blot finder at han var én af de mest fascinerende skikkelser i vor tid. Denne påstand tilbageviser William Jansen i denne artikel på sin blog, Bohemian Rhapsody.Det fremstår helt klart, at Kasper Mathiesen bedrev en helt åben og bevidst hyldest af Osama bin Laden, og at hyldesten fandt sted på selveste Kristeligt Dagblads blogportal.

Personligt jeg ikke andet at tilføje til sagen, end at jeg er ubetinget tilhænger af ubetinget ytringsfrihed - og at dette også gælder for personer der bakker om om bevægelser som al-Qaeda og Hiz but-Tahrir. Selvfølgelig, hvad ellers? Problemet i Kasper Mathiesens tilfælde er blot dét, at han sidder på Aarhus Universitet, en offentlig institution, hvor han for offentlige midler forsker i islam. Og selv om man selvfølgelig forventer at forskere udviser et vist engagement indenfor deres emne, rejser sagen dog alligevel det vigtige spørgsmål hvorvidt Kasper Mathiesen evner at bevare den nødvendige objektivitet i sin forskning. Dette er et spørgsmål som universitetet må afklare, eventuelt i dialog med de politikere som i sidste ende lægger rammerne for de midler der anvendes til forskning på landets universiteter.


Udover det er det aldeles glimrende at journalisten, Morten Skjoldager, har blotlagt Kasper Mathiesens holdninger som hardcore islamist. Én af forudsætningerne for ytringsfriheden er nemlig at man står på mål for sine ytringer, og det kommer Kasper til fremover.


tirsdag den 18. oktober 2011

Hækkerup's spil for galleriet

Som én af sine første handlinger som nyudnævnt social- og integrationsminister, har Karen Hækkerup ladet meddele at regeringen ‘agter at få kortlagt eksempelvis salafistmiljøet, andre ekstreme islamiske grupperinger, foruden diverse hooligansnetværk og lignende.

Om sidstnævnte kan det meget enkelt siges, at de næppe udgør et problem for andre end de kommunale misbrugskonsulenter - hvis ellers man ser bort fra uroligheder i forbindelse med diverse fodboldkampe. Hvilket i øvrigt kan være slemt nok!

Men omkring såvel de ‘højrenationale netværk’, ministeren konstant taler om som salafisterne, Hizb ut-Tahrir og andre tilsvarende grupper, er jeg aldeles overbevist om at det ikke er nødvendigt at foretage nogen ny kortlægning. Alt, hvad ministeren behøver foretage sig, er at overtale sin ministerkollega i justitsministeriet til at tage telefonen og ringe til PET. De har nemlig med garanti en kortlægning liggende som hyldevare - konstant opdateret indtil for omkring to minutter siden! Dette vil jeg til enhver tid være villig til at vædde en månedsløn efter skat på.

Bortset fra det, er ekstreme, muslimske grupper formodentlig næppe noget der ligger inden for en socialministers resortområde. Emner som den nationale sikkerhed, den offentlige orden og fortsat bevarelse af det politiske system her i landet, er et sikkerhedsspørgsmål som hører inde under regeringens sikkerhedsudvalg, hvori fru Hækkerup så vidt jeg husker ikke har sæde. Der er næppe tale om et socialt problem, og nok ikke et integrationsmæssigt heller.

Som tidligere antydet, er jeg ikke helt overbevist om at det samme gør sig gældende for e forskellige hooligans-grupper og lignende. Her vil ministeren sikkert med fordel kunne alliere sig med en håndfuld kommunale misbrugskonsulenter, inden hun begiver sig i marken.

Med andre ord, er det vi er vidner til i disse dage en nyudnævnt minister der puster sig lidt op, pudser fjerene og forsøger at få os til at tro på at det moderne socialdemokrati ikke er ukritiske overfor ekstreme muslimer. Og som, for at tækkes sit islamvenlige bagland i såvel folketingsgruppe som partiorganisation, i samme åndedræt skynder sig at nævne de fæle højreorienterede. Spil for galleriet, med andre ord.

Et tilsvarende spil for galleriet, ser vi fra en hidtil upåagtet, men ifølge Ritzau hastigt voksende islamisk gruppe: Salafisterne! Disse agter åbenbart, stadig ifølge Ritzau, at etablere shariazoner visse steder i hovedstaden - og vil åbenbart endda gå så langt som at patruljere flere områder og gennemtvinge hvad de selv betragter som ordentlig, muslimsk opførsel.

Dén skal jeg gerne være helt ærlig og tilstå at jeg ikke tror på. Dels tvivler jeg på at de vil forsøge seriøst at ‘patruljere’ et område som Tingbjerg eller eksempelvis Blågårds Plads, dels tror jeg slet ikke på at det vil lykkes dem at opnå en gademagt i disse områder der matcher ambitionerne. For selv hvis de, trods mine forventninger, alligevel skulle forsøge at patruljere områderne, vil de hurtigt opdage at disse gader i forvejen ‘ejes’ af velorganiserede og ekstremt voldsfikserede bander. Der er således ganske god grund til at være bekymret for de stakkels salafisters helbred. Også det fysiske - inde i hovedet har de allerede nu næppe meget helbred tilbage!

At EkstraBladet så i en stort opsat artikel fra den 11. september i år kunne oplyse at der allerede i et vist omfang praktiseres sharia-domstole og islamisk retsjustits i visse områder her i landet, nævner jeg så blot i en sidebemærkning her til slut. Disse fungerer i givet fald betydeligt mere diskrete end det salafisterne forestiller sig, og anvender ( ifølge papirudgaven) moskeernes og kulturforeningernes ungdomsgrupper som ‘enforcere’. Hvilket rejser indtil flere interessante spørgsmål om de grupperinger som politi og medier konsekvent vælger at omtale som enten ‘bander’ eller ‘de unge’!

Og med hensyn til salafisterne: Tag ikke fejl, jeg tager dem skam aldeles alvorligt. Og ja, det er en alvorlig sag at forstyrre en valghandling, således som visse af dem gjorde i forbindelse med de nyligt overståede valg, hvor de udenfor valgstederne opfordrede vælgere til ikke at stemme. Men jeg er aldeles overbevist om at PET har fod på dem, og sikkert også har en idé eller to de kan dele med ministeren, hvis hun virkelig gerne vil dem til livs.