søndag den 29. januar 2012

Afskaf dog racismeparagraffen!

Racismeparagraffen er i vælten for tiden. Ikke mindst ser det ud til at vi der er modstandere af loven for tiden oplever en ny vind.


Der er mange grunde til at racismeparagraffen efter min mening bør afskaffes. Dels indskrænker den ytringsfriheden for borgerne. Dels rammer den socialt skævt. Dels beskytter den kun visse, nøje definerede grupper, mens andre ikke beskyttes. Og sidst, men ikke mindst, administreres paragraffen på en sådan måde, at etniske danskere som udgangspunkt ikke beskyttes af den.


Senest §266b blev prøvet i retten, var så sent som i sidste uge. Da blev nazisten Daniel Carlsen frikendt for at have på sin blog at have gjort sig en række betragtninger omkring negres intelligensniveau, og hvorledes indvandring af sådanne her til landet påvirker landets samlede intelligensreserver negativt.


At Daniel Carlsen blev frifundet, hilser vi her på bloggen velkommen. Ikke fordi jeg betragter hans ytringer som værende udpræget elegante, men af flere andre grunde. Dels det principielle – hensynet til ytringsfriheden. Dels fordi Daniel Carlsens udsagn kan kobles direkte op på en videnskabelig undersøgelse foretaget af professor Nyborg på Aarhus Universitet. Naturligvis hverken kan eller bør det være strafbart at referere til en relativt ny videnskabelig undersøgelse eller til videnskabelige teorier. Heller ikke selv om disse forekommer politisk ubekvemme eller man måtte være uenig i konklusionen!


Racismeparagraffen rammer skævt på flere punkter. Først og fremmest rammer den skævt i forhold til hvilke grupper der beskyttes af den. Ifølge paragraf 266§, er det forbudt at true, håne eller nedværdige mennesker på grund af deres race, hudfarve, etnisk, national eller seksuel orientering. Jeg skal her springe let hen over at trusler under alle omstændigheder er forbudt i straffeloven, og i stedet konstatere at det altså er disse specifikke grupper der er beskyttede i loven. Det er de blevet, fordi deres interesse-organisationer har kunnet overtale et tilfældigt politisk flertal til at beslutte, at forhånelser og hård kritik er ekstra meget synd for netop disse mennesker. Derimod er det fuldt ud tilladt at forhåne og nedværdige såvel overvægtige som postarbejdere, rygere, smede, socialdemokrater og Villy Søvndal.


De grupper som racismeparagraffen beskytter, er således ret tilfældigt udvalgt. Udvalgt efter hvem der kan mobilisere de mest effektive lobbyister og interesseorganisationer.


Dertil kommer at paragraffen også rammer socialt skævt. Sagen er nemlig den enkle, at de af os der har sproget i vor magt, i virkeligheden relativt nemt kan omgå racismeparagraffen. Denne mulighed har en lavtuddannet med et dårligt sprog ikke, og dermed fratager paragraffen altså en stor del af landets befolkning deres muligheder for at ytre sig lovligt om især den islamiske indvandring, men også om eksempelvis homoficeringen af mediebilledet og det offentlige rum.


Et eksempel: hvis man udtaler at muslimske mænd generelt voldtager og misbruger deres børn, er man ifølge retspraksis hjemfalden til straf. Hvis man derimod, med hjemmel i kvalitative undersøgelser foretaget af forskere i eksempelvis England, konkluderer at flere muslimske mænd end andre misbruger deres børn – og forklarer overrepræsentationen ved at henvise til nogle sætninger i islamiske lovbøger, kan man ikke dømmes.


Det samme gælder æresdrab: hvis man skriver at muslimske mænd myrder deres døtre, er det naturligvis også strafbart. Men hvis man, som jeg gjorde her på bloggen for et års tid siden, med henvisning til en islamisk lovtekst konkluderer at muslimske mænd der har 'den rette indstilling' med rimelighed kan opfatte æresdrab som tilladeligt, er det en anden sag.


Racismeparagraffen rammer med andre ord skævt. Både med hensyn til hvem den beskytter, men også med hensyn til hvem der typisk vil blive dømt efter den.


Det lader også til at selveste politiet og anklagemyndigheden har fået øjnene op for disse kendsgerninger. I hvert fald fortalte bloggeren og den politiske aktivist, Firoozeh Bazrafkan for et par dage siden til det udmærkede internet-tidsskrift Sappho, at den betjent der havde afhørt hende gav udtryk for at man også i politiet betragter paragraffen som værende forældet og ude af trit med et moderne samfund.


Dertil kommer selvfølgelig, at denne paragraf i straffeloven udelukkende benyttes til at banke politiske modstandere oven i hovedet med. Den har ingen reel strafferetslig relevans, og bør derfor afskaffes.

Ingen kommentarer: