torsdag den 5. januar 2012

Selvfølgelig skal dommere være neutrale!

For et par dage siden, skrev Uzay Kertenkelesi et indlæg på Eftertanke under overskriften ‘Sekulær Påklædning - hvad er det?’ I indlæggets indledning skriver Uzay at han for nogen tid siden i en debat, blev præsenteret for udtrykket ‘sekulær påklædning’ - hvorefter han, fuld af undren, causerer over nævnte begreb i almindelighed og dommeres og soldaters påklædning i særdeleshed.


Nu ved jeg ikke hvilke debatter Uzay deltager i, ejheller ved jeg hvor han har hentet sig det nævnte udtryk. Mig bekendt er det ikke almindeligt anvendt, og hvis man forsøger at definere udtrykket helt til bunds, vil det ganske sikkert give problemer.


Derimod vil jeg med glæde forklare for Uzay, hvorfor det er nødvendigt at dommere optræder neutralt i deres påklædning - og vil også forsøge at forklare hvorfor kvindelige soldater kan få udleveret en BH, men ikke et islamisk slør til uniformen.


At dommere skal optræde neutralt i deres påklædning og fremtoning, er i sidste ende et spørgsmål om troværdighed. Det skal være sådan, at hverken den ene eller den anden af en sags parter har grund til at føle at dommeren på forhånd er imod den pågældende - det være sig på grund af politisk eller religiøs overbevisning. Eller noget andet - en dommer optræder eksempelvis heller ikke i Brøndby-trøje!


Så nævner Uzay selvfølgelig sløret. Sløret er på ingen måde et neutralt symbol. Det er heller ikke udelukkende et religiøst symbol - det er også et symbol med politisk betydning. Sløret betyder at pigen der bærer det, betragter Sharialoven som normgivende. Sharialoven er, som Uzay jo udmærket ved, et sæt af regler der blandt andet definerer muslimers forhold til ikke-muslimer. Herunder regler om at en ikke-muslim aldrig kan vidne mod en muslim, at ikke-muslimer er mindreværdige væsener og mere af samme skuffe. Med andre ord, at den der bærer sløret, bekender sig til en supremacistisk ideologi. En dansker med kendskab til islam vil således aldrig med rimelighed kunne føle sig tryg ved en retfærdig dom, hvis dommeren bærer et symbol der tilkendegiver at hun betragter ham som et laverestående væsen. Det giver sig selv!


En dommer skal lægge personlige sym- og antipatier til side i retssalen, og må ikke på nogen måde sætte andet end den danske lovgivning med tilhørende ratificerede internationale traktater i højsædet. Og må heller ikke via sin påklædning eller adfærd give anledning til tvivl herom. Derfor duer det ikke for en dommer at bære den slags symboler.


Jeg kan jo passende spørge Uzay Kertenkelesi hvordan han selv ville have det, såfremt han som eventuelt tiltalt i retten skulle dømmes af en dommer der eventuelt bærer et naziarmbind. Vil han selv kunne tro på at en person af tyrkisk eller for den sags skyld afrikansk baggrund kan få en retfærdig retssag?


Sammenligningen mellem naziarmbindet og det islamiske slør er i øvrigt valgt med omhu, idet begge symboliserer en opfattelse af sig selv som tilhørende et udvalgt Herrefolk, mens andre mennesker udgør mindreværdige væsener med færre eller ingen rettigheder. Den slags hører ikke hjemme i et dommersæde! Det samme gælder for partiemblemer, fodboldtrøjer og lignende. En dommer skal være net, pæn og neutral.


Med hensyn til at kvindelige soldater kan få udleveret BH til uniformen, men ikke et islamisk slør, skal det siges at den samme argumentation omkring sløret for så vidt gør sig gældende hér. For en dansk soldat findes der ingen højere myndighed end Dronning, Regering og Folketing - i den rækkefølge! Så hvis man føler et behov for at skilte med en loyalitet der er større end denne, hører man ikke hjemme i forsvaret. BH’en udleveres, så vidt jeg forstår det, af praktiske grunde. Hoppende bryster kan være en stor gene for den kvindelige soldat (hvis Uzay i sin bekendtskabskreds har kvindelige sportsudøvere, kan han jo spørge sig for!), foruden at de kan virke overordentligt distraherende på deres mandlige kolleger. Begge punkter vil enhver med brysterfaring kunne bekræfte!


I øvrigt mener jeg at Uzay Kertenkelesi’s sammenligning mellem et islamisk slør og en kvindes BH, mildest talt virker temmelig søgt og ret langt ude. Men det må han jo selv om.


Ingen kommentarer: