onsdag den 29. februar 2012

Dansker sigtet for blasfemi i Pakistan

For et par dage siden traskede en advokat ved navn Muhammad Zahid Saeed ind på det lokale dommerkontor i byen Kotwali i Jhang-provinsen i Pakistan. Advokatens ærinde var at han var blevet stødt, ja endda oprørt og vred.

Sammen med sine kammerater var han nemlig kommet til at surfe helt uskyldigt på internettet, og opdagede til sit store chok, at tekster der lægges på nettet i fjerntliggende lande som Danmark, kan læses så langt væk som i Jhang-provinsen. Og som mange vil vide, er det ofte chokerende ting man kan læse på den danske del af internettet. Ikke mindst hvis man
er en from muslim med ambitioner om at opnå ære og berømmelse i hjemlandet.

Da advokaten senere på dagen forlod dommerens kontor, havde dommeren sigtet en lang række personer for blasfemi. Heraf en dansker og tre amerikanske statsborgere – nemlig Facebook's stifter Mark Zuckerberg og de to Florida-præster Terry Jones og Wayne Sapp. Zuckerberg kender de fleste vel, og de to præster er mest kendte for sidste år at have dyppet en koran i benzin, for derefter at brænde den af og til slut poste en film af seancen på internettet.

Især de to præster fik en lille svada med på vejen af den fromme advokat: ”At brænde koraner er en form for international terrorisme”, tordnede han.

Den oprindelige historie fra den pakistanske avis 'The International News', lød at fire danskere var blevet sigtet i sagen. BT skriver at der nok kun er tale om en enkelt, Flemming Rose.

Med andre ord har pakistanske myndigheder udstedt arrestordre på en dansk journalist. Og
journalisten er sigtet efter en paragraf i Pakistans straffelov, for hvilken der kun findes én straf: dødsstraf. En ret alvorlig sag, skulle man mene. Vel egentlig også en sag af en vis offentlig interesse. Det er derfor ikke helt urimeligt at forvente en væsentlig omtale af sagen i danske medier. Men nej, ikke i denne omgang.

En hurtig google-søgning her til morgen, viste at kun to danske aviser har bragt historien i deres
netudgave. De to er BT og Aarhus Stifttidende, og mange tak til dem.

Men jeg mener faktisk at dette er en historie, som fortjener et større publikum herhjemme. Og det gør jeg af flere grunde. Dels er der det rent principielle i at et fremmed lands myndigheder ønsker danske borgere arresteret og dømt, formodentlig til døden, for at ytre sig frit. Den slags er
altid en vis opmærksomhed værd. Dels er der det ikke mindre principielle, at dommeren der har udstedt kendelsen, mener at forbrydelsen falder ind under Pakistans suverænitet. Og begrundelsen? Jo, de sigtede har lagt materiale op på nettet som kan ses i Jhang-provinsen i Pakistan. Og kan derfor dømmes for blasfemi i Pakistan. Advokatens anmeldelse og dommerens kendelse, banker således direkte ned i en global diskussion om internettets grænser og hvem der har ansvar for hvad.

Dertil kommer selvfølgelig det åbenlyst latterlige ved at omtale en koranafbrænding som international terrorisme. Den slags udtalelser, og sager som denne, kan vel betragtes som det endegyldige bevis for at distriktspsykiatrien endnu ikke er slået igennem i Pakistan.

Selv har jeg flere interesser i sagen.

Dels er jeg jo selv en blogger og debattør, som efter pakistansk ret sikkert også ville stå til at få kappet roen for hvad jeg har skrevet her på bloggen. Dels er jeg borger i et frit og pluralistisk
samfund, hvilket jeg gerne ser fortsat. Og sidst, men ikke mindst, er jeg medlem af redaktionen på Trykkefrihedsselskabets internet-tidsskrift Sappho. På redaktionen er det mit ansvar, mere
eller mindre dagligt at orientere læserne om udvikingen i ytringsfriheden omkring i verden. Det sker i et hjørne af Sappho, der hedder Udkigsposten. Og her hører blasfemisager mod folk som
Flemming Rose, Mark Zuckerberg og de to præster helt naturligt ind under interesseområdet.
Derfor lover jeg hermed læserne, at hvis det store flertal af mainstream-medierne ikke vil følge sagen helt til dørs – så gør vi det med garanti på Sappho!

Ingen kommentarer: