lørdag den 19. maj 2012

Har SF et jødeproblem?


Har SF et jødeproblem? Man kunne fristes til at tro det.

For et par dage siden forlangte partiets leder, udenrigsminister Villy Søvndal, at varer produceret i visse dele af Israel skal underkastes en særlig mærkning. Den bagvedliggende tanke er den traditionelle socialistiske: Wir kaufen nicht bei Juden. Inden han blev minister, var SF-formanden medlem af den stærkt Israel-fjendske forening ’Boykot Israel’, så hans grundlæggende holdning til landet og dets befolkning overrasker ingen.

Sideløbende hermed mødes partiets repræsentant af EU-parlamentet, Margrethe Auken, lystigt med repræsentanter for terrorbevægelsen Hamas. Dertil kommer, at ledende kræfter i partiet åbent har talt for at fjerne netop Hamas fra EU’s terrorliste. 

Tilsyneladende kvalificerer bomber mod skolebusser og raketter affyret mod børnehaver og andre civile ikke til at være terrorisme i SF’ernes øjne. I hvert fald ikke når modtagerne er israelske jøder!

Og at Hamas i sit charter åbent og ærligt erkender, at bevægelsens mål er udryddelsen af jøderne – ikke bare i Israel, men globalt, får tilsyneladende ikke SF-formanden til at ryste på hånden.

Men Villy Søvndal vil altså mærke varer produceret i visse områder i Israel. Om udenrigsministeren ligefrem vil insistere på at mærkningen sker med en stor, gul jødestjerne, vides ikke. Sikkert er det dog, at varer fra de såkaldt ’palæstinensiske’ områder nok ikke vil blive mærket med ’terrorstøtte’ – heller ikke selv om det vil være yderst relevant. I SF’ernes øjne er væbnet kamp og fascistiske ideologier helt på sin plads – så længe hadet er rettet mod det eneste land i Mellemøsten, der sikrer sine borgere frihed, demokrati, ytringsfrihed og religionsfrihed. De røde forstår den slags, vi andre gør ikke.

Udenrigsministerens udmelding er interessant af flere grunde. Der er selvfølgelig det åbenbare, at Søvndal melder regeringen ud af fredsforhandlingerne i området ved ensidigt at støtte terroristerne. Det kan man sige om hvad man vil, men det er naturligvis enhver regerings ret at støtte hvem man vil i en hvilket som helst konflikt.

Sagen er også interessant på grund af hykleriet. For sagen er, at regeringen og Villy Søvndal ingen skrupler har ved at sende milliarder af skattekroner til diverse bloddryppende diktaturer rundt omkring i den tredje verden.  Men de styres selvfølgelig heller ikke af jøder – og i modsætning til Israel er de naturligvis heller ikke demokratier, og landenes borgere skal ikke gøre sig forhåbninger om nogensinde at komme til at opleve den frihed, som Israel sikrer sin befolkning.

Hertil kommer det rent ud sagt tåbelige i at lægge op til en national eller europæisk boykot af Israel. Landets produktion og eksport af højteknologiske produkter, herunder dimser til computere og mobiltelefoner, gør nemlig landet uundværligt i såvel den vestlige som den arabiske verden.

Og så er det helt grundlæggende tåbeligt, fordi Israel er det eneste lys af civilisation i en verdensdel domineret af islamisk mørke og middelalder. Israel er vore naturlige venner – ganske enkelt fordi vi deler de samme værdier om frihed til den enkelte til at tænke, tale og tro som man vil.  Dertil kommer, at Israel er vore allierede i kampen mod islamisk terrorisme, hvor Israel ikke mindst via landets deltagelse i udveksling af informationer er med til at holde Danmark frit og sikkert.

Er Villy Søvndal afstumpet? Er han en historisk ignorant, der ikke forstår den vej han er på vej ned ad – vejen tilbage til ’30ernes Tyskland? Skyldes Søvndals forblændelse at hans had mod den vestlige civilisation får ham til at bakke op om en hvilken som helst fjende – i forne tider Sovjetunionen, i dag Hamas? Eller har han og hans parti ’bare’ et jødeproblem?

Ingen kommentarer: